مطالب

بانک قوامین به سامانه وام ازدواج پیوست

alt

متقاضيان دريافت تسهيلات  ازدواج مي توانند از روز پنجشنبه 11تیرماه  نسبت به انتخاب بانک قوامین در سامانه ازدواج اقدام کنند.
به منـاسبت ولادت امام حسن مجتبــــي (ع) ، بانک قوامین از روز پنجشنبه مورخ 11/4/1394 به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شد.