بانک نمونه

bnr
             

چ06262019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری اسلامی دستاوردهای بانکهای کشور تاریخچه تاسیس بانک کارگشایی

تاریخچه تاسیس بانک کارگشایی

alt

دهم آبان 1305 هجری شمسی قانون تأسیس آن ازتصویب شورای ملی وقت گذشت تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی
سرمایۀ اولیه آن ازمحل وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین دولت بود و زیرنظروزارت مالیه(دارائی)وقت انجام وظیفه می نمود.
 پس ازتأسیس بانک ملی ایران درسال1307 از واحدهای تابعۀ این بانک محسوب گردید.
 تغییرنام به بانک کارگشائی درسال1318 با تأسیس بانک رهنی ایران(بانک مسکن فعلی)به علت تشابه اسمی صورت گرفت.
اهداف اولیه:رفع نیازهای مالی وفوری مردم باپرداخت قرضه های کوچک ازطریق ترهین وتوثیق اموال منقول(طلاآلات،فرش و...)وانگیزه تأسیس آن جلوگیری از اجحافاتی که برخی ازمؤسسات خصوصی وافراد رباخوار به نیازمندان مالی روا می داشتند.
درحال حاضر نیز باهمان اهداف اولیه کماکان درخدمت اقشار مختلف مردم وشهروندان می باشد بانك كارگشايي از واحدهای تابعۀ بانک ملی ایران بوده ودارای یک شعبه مرکزی ودوشعبۀ امیرکبیروامیریه درتهران وحدود پنجاه شعبۀ دیگر دراستانها می باشد.نظربه اینکه توسعه بانک کارگشایی دردستورکارطرح تحول بانک ملی قرارداردلذامقررگردیده درکلیه مراکزاستانها وشهرهای پرجمعیت شعبه بانک کارگشایی تأسیس گردد که اسامی وآدرس شعب قدیم وجدیدالتأسیس به شرح جداول ذیل اعلام می گردد.

خدمات
 اعطای تسهیلات تاسقف بيست میلیون ریال به هرمتقاضی درقبال ترهین طلاآلات وحداقل طی دو فقره قرارداد
 واگذاری صندوقهای امانی اجاره ای درشعبه مرکزی
 بانک کارگشائی به عنوان عامل عرضه مسکوکات طلای بانک مرکزی ازطریق مزایدۀ حضوری(حراج)ودربسته های صدتایی نقش مهمی دراجرای سیاستهای آن بانک درخصوص تعدیل قیمت مسکوکات وتأمین نیاز بازار ایفا می نماید.
تسهیلات مزبورازمنابع قرض الحسنه تأمین وپرداخت می گردد وچنانچه درآینده تسهیلات دیگری به این بانک واگذار گردد متعاقباً اطلاع رسانی خواهدگردید.
آخرین تعرفۀ خدمات تسهیلات وکارمزدها

تعرفه ارزیابی طلاآلات وتسهیلات اعطائی درقبال آن:
درحال حاضر هرگرم طلای17 و18 عیار، مبلغ000ر300 ریال ارزیابی شده و يك سوم آن یعنی000ر100 ریال تسهیلات پرداخت می شود.سقف تسهیلات فردي قرض الحسنه 000ر000ر20درقالب حداقل دو فقره قرار داد  ودرازاء  200گرم طلای 17  یا 18  عیارمی باشد.مدت قرارداد یکسال ویکبار نیزقابل تجدید می باشد.{jcomments on}
تعرفه کارمزدها
کارمزدتسهیلات پرداختی چهار درصد وحق الحفاظه دریافتی نیز معادل یک و نیم درصد کل مبلغ ارزیابی است .

 تسهیلات پرداختی بعداز انقضای قرارداد درصورت عدم تسویه،ماهیانه مشمول یک درصد بعنوان خسارت تأخیرتأدیه نیزمی گردد.

****شعب****

آدرس و شماره تلفن و دورنويس  مركزوشعب تابعه(قدیم)


نام بانك


آدرس


تلفن


دورنويس


شعبه مركزي


تهران – خيابان مولوي - ميدان محمديه - پلاك 587 


55616140


55621441


شعبه اميركبير


" خيابان ري - ايستگاه آصف


33550069


33132929


شعبه اميريه


" خيابان وليعصر - سرپل اميربهادر


55382046


55370030


شعبه اصفهان


میدان امام حسین(ع)ابتدای چهارباغ پائین جنب هتل پیروزی ساختمان اداره امورشعب


2225778 -0311


2241347-0311


شعبه تبريز


خيابان دارايي جنب اداره دارايي - ساختمان بانك ملي شعبه مركز


5242337 - 411


5262077 -0411


شعبه زنجان


سبزه ميدان - جنب بانك ملي مركز


3222096 -0241


3262899- 0241


شعبه شيراز


خيابان شهرداري - ساختمان بانك ملي شعبه مركز


2221002 -0711


2222341 -0711


شعبه قزوين


سبزه میدان – جنب ساختمان بانك ملي مركز


11-2245410-0281


2245412- 0281


شعبه كرمان


خيابان عدالت


2222460 -0341


2222360- 0341


شعبه كرمانشاه


خيابان مدرس -ساختمان بانك ملي شعبه مركز


7226811 -0831


7211115 -0831


شعبه مشهد


خيابان امام خميني - ساختمان بانك ملي شعبه مركز


2225054 -0511


2219353 -0511


شعبه همدان


خيابان شريعتي


2520175 -0811


2522099 -0811


شعبه يزد

خ ایت اله کاشانی کوچه هلال احمر


6292500-0351


6292501-0351

 

         آدرس وشماره تلفن شعب جدیدالتأسیس بانک کارگشایی
   

 

نام بانك


آدرس


تلفن


دورنويس


اراک


خیابان امام خمینی ابتدای بازار


2215924-0861


2215916-0861


بروجرد


بروجرد- میدان شهدا ساختمان ملی مرکزی


6-2615304-0662


2623019-0662


  بم


بم- خیابان شهیدصدوقی- جنب بانک ملی بم


2216550-0344


2214311-0344


بیرجند


بیرجند میدان اول شهیدمدرس طبقه فوقانی بانک ملی مدرس


9-2230618-0561


  0561-2230619


جیرفت


جیرفت- میدان امام خمینی- جنب بانک ملی جیرفت


2215042-0348


2215041-0348


خرم آباد


خرم آباد- خیابان امام خميني چهار راه بانك شعبه مركزي بانك ملي


2220254-0661


 


رشت


رشت- میدان فرهنگ- بانک کارگشائی


3-3228322-0131


3228326-0131


زاهدان


زاهدان- خیابان طالقانی


2-3229421-0541


3229423-0541


سمنان


سمنان- بلوار17 شهریور


3335542-0231


3335543-0231


سنندج


سنندج – خیابان طالقانی- جنب سنندج


22-2271421-0871


2271420-0871


گرگان


گرگان- میدان وحدت شهرداری سابق


2230201-0171


2230301-0171    
 


قم


 قم – خيابان آيت اله مرعشي ساختمان قم


7757741-0251


7757742-0251


كرج


كرج – خيابان شهيد بهشتي نرسيده به بيمارستان  امام روبروي شهرباني  طبقه فوقاني كرج


2232218-0261


2242761-0261


مراغه


مراغه – چهار راه شهداي طلوع فجر


2236674 -0421


2222213- 0421

  ارومیه

ارومیه - میدان انقلاب خ آیت اله کاشانی خ کشتگر

2246649 - 0441    

   2246448 - 0441      

        
یاسوج 
 

یاسوج - خ میرزای شیرازی                     

2220136 - 0741

2234782 - 0741

برازجان

- میدان امام خمینی -  برازجان - طبقه اول                               

4232281 - 0773     

4232282 - 0773

بجنورد

بجنورد - خیابان امیریه جنوبی - جنب بانک ملی شهید امامی

 2239187-0584   

        

 

ساوه      

ساوه - خیابان استادمطهری - میدان  شهید صفری

4225652 - 0255

 

 اهواز

خ ازادگان جنب بانک ملی                          

2215716-0611       

0611-2219416
 

 

  
سبزوار

خ اسرارشمالی جنب شهرداری                     

  2238670-0571

 0571-2220667


سیرجان

خ امام خمینی بانک ملی مرکزی                    

2-4241811

0345

0345-4241811
 

  
رفسنجان

میدان انقلاب  بانک ملی مرکزی                   

5233110-0391 

0391-52296
 

  
اردبیل    

خیابان امام خمینی جنب استانداری زیرزمین اردبیل

2254385-0451        

2254389-0451

   
بابل      

میدان هلال احمر خ صالح طبری ساختمان بانک کارگشایی بابل

2220472-0111

 0111-2209259

           
تربت جام

میدان مرکزی بانک ملی تربت جام             

2238001-0528

2238002-0528

   
ساری    

میدان امام حسین طبقه زیرزمین بانک ملی ممتاز ساری

3-2221841-0151

 0151-2210423

نیشابور  

خیابان امام خمینی مقابل کال منوچهری بانک ملی نیشابور                                 

2234076-0551       

2246003-0551

  
ايلام    

ميدان امام خميني ط همكف ساختمان اداره امورشعب استان ا يلام

3382303-0841        

3382302-0841

بندرعباس

ميدان 17 شهريور (شهرباني سابق ) طبقه دوم بانك ملي بندرعباس

2251088-0761

2251089-0761

گلپايگان  

خ امام ط فوقاني شعبه مركزي                  

0372-3253778

0372-3253777

بندرانزلي

ميدان امام  ساختمان شعبه مركزي           

0181-4253630  

0181-4251831           

كاشان  

خ ميرعماد جنب شعبه مركزي               

0361-4470102

0361-4444422

گنبد 

خ حافظ شمالی نبش مطهری                 

2238180-0172

2238191-0172

الیگودرز   

خ امام خمینی بالاترازمیدان امام حسین      

2222041-0664

2245500-0664


بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه