بانک نمونه

bnr
             

ی04052020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه خدمات بانکی آمارهای بانکی

آمارهای بانکی

با توجه به اهميت آمار و نقش ويژه آن در فرايند برنامه‌ريزي و سياستگزاري و به منظور دسترسي محققين، دانش پژوهان و دانشگاهيان به آمارهاي سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به تفکيک استاني، بانک مرکزي براي اولين بار اقدام به انتشار آمار فوق‌الذکر در مقاطع پاياني سالهاي 1385 الي 1387 نموده و جهت بهره‌برداري عموم در سايت بانک مرکزي قرارداده است. از اين پس نيز آمار مزبور بطور مستمر به صورت ماهانه منتشر خواهد شد.

اطلاعات مذکور مربوط به بانکهاي دولتي، خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. سپرده‌هاي ريالي بخش غيردولتي نزد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل سپرده‌هاي ديداري، قرض‌الحسنه پس‌انداز ، سپرده سرمايه‌گذاري‌کوتاه‌مدت و بلندمدت ، پيش دريافتهاي غيردولتي و سپرده‌هاي ارزي شامل سپرده‌هاي ديداري، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پيش دريافت اعتبارات اسنادي غيردولتي و بستانکاران موقت ارز مي‌باشد.

» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان اسفند ماه 1385
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان اسفند ماه 1386
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان اسفند ماه 1387
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1388
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1389
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1390
» آمار کل مانده تسهيلات وسپرده‌های ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتبارى توسعه به تفکيک استانی - در پايان ماههای سال 1391

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه