بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران

alt

شرایط عمومی افتتاح حساب

   1. متقاضي افتتاح حساب بايد داراي اهليت قانوني باشد. ((دارا بودن 18 سال تمام))
   2. متقاضي يا قائم مقام قانوني وي با در دست داشتن مدارك هويتي (شناسنامه – گذرنامه – كارت ملي) بايد شخصاً به بانك مراجعه نمايد.
   3. متقاضي بايد كارت (افتتاح حساب) را تكميل و نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد.
   4. صاحبان اينگونه حسابها مي توانند چكها و بروات خود را به شعبه واگذار نمايند تا پس از وصول به حساب آنها واريز گردد. ضمناً وجوه مربوط به حواله ها، حقوق كارمندان، جوايز نقدي و سودهاي متعلقه، به حساب مربوطه واريز مي گردد.
   5. واريز حداقل مبلغ (حسب مورد) به حساب افتتاحي الزامي مي باشد.

حساب جاري حساب جاري سپهر به منظور ارايه خدمات بانکي از طريق صدور چک و استفاده از کارت به مشتريان «در سراسر کشور» ايجاد شده است. از آنجا که صورتحساب و نمونه امضاي مشتريان در کليه شعب سپهری توسط شبکه ماهواره اي از کامپيوتر مرکزي بانک به صورت آني قابل دسترسي است، لذا مشتريان مي توانند از خدمات اين حساب در کليه شعب سپهری بهره مند شوند.
توجه :
دارنده حساب جاري سپهر می تواند علاوه بر دسته چک از کارت سپهر که به حساب جاری قابلیت لینک شدن دارد ، بهرمند و در طول شبانه روز از خدمات دستگاههای خود پرداز نیز استفاده نماید.
مزایا :
    * وصول فوري وجه چک جاري سپهر از هر شعب سپهری بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب.
    * امکان واگذاري چک به حساب يک سپهري در تمامي شعب سپهري بانک صادرات .
    * واريز لحظه اي به حساب و دريافت آني از حساب .
    * انتقال لحظه اي از حساب جاري سپهر به ساير حسابهاي ديگر سپهر از هر نقطه به هر نقطه ديگر کشور.
    * صدور دسته چک وکارت بصورت همزمان جهت يک حساب سپهري.
    * اطلاع فوري از مانده حساب و دريافت صورتحساب از طريق اينترنت،SMS، تلفنبانک و دستگاههاي خودپرداز

      همچنين سازمانها مي توانند با هماهنگي نزديکترين شعبه سپهر، حقوق کارکنان خود را به صورت لحظه اي در کليه شعب تحت پوشش سپهر در سراسر کشور در اختيارشان قرار دهند.
    * انتقال وجه از يک حساب سپهري به حساب يا حسابهاي سپهري ديگر متصل به کارت به صورت آني، از طريق دستگاههاي خودپرداز بدون نياز به انجام تشريفات خاص و حضور شخص يا اشخاص ثالث، حتي در ساعات غير اداري.
    * ارائه خدمات به حساب جاري سپهر در شعبي که هنوز تحت پوشش سپهر قرار نگرفته اند نيز ميسر است، اما نحوه اين خدمات مانند خدمات حسابهاي جاري قبلي بانک مي‌باشد.
شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه جاری :
بانك صادرات ايران براساس در خواست اشخاص حقيقي و حقوقي و با رعايت شرايط زير اقدام به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بنام آنان مي نمايد .
    * اشخاص حقيقي ايراني
    * اشخاص حقيقي خارجي
    * حساب جاري مشترك
    * اشخاص حقوقي خارجي
اشخاص حقيقي ايراني
اشخاص حقيقي ايراني متقاضي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بايد شرايط زير را دارا بوده و مدارك مورد نياز را به بانك ارائه نمايند .
   1. آدرس محل سکونت يا فعاليت شغلي متقاضي در محدوده شعبه باشد . در غير اينصورت افتتاح حساب منوط به اخذ مجوز از با لاترين مقام ناظر بر شعب درسرپرستيهاي تهران ويا استانها ميباشد .
   2. متقاضي داراي 18 سال تمام بوده و براي افتتاح حساب " اهليت" داشته باشد .
      تبصره : چنانچه دختري به سن 9 سال تمام قمري و پسري به سن 15 سال تمام قمري رسيده باشد با اخذ حکم رشد از محاکم صالحه و ارائه آن به بانک ، مي تواند راسا" نسبت به انجام هر گونه عمليات بانکي اعم از افتتاح يا برداشت از انواع حسابها و ... اقدام نمايد .
   3. متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن بوده وبتواند كارتهاي افتتاح حساب را تكميل نمايد .
   4. حداقل يكنفر از مشتريان كه در شعبه افتتاح كننده حساب يا ساير شعب بانك صادرات ايران ، داراي حساب جاري ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
         * معرف صاحب حساب ضمن امضاء كارت حساب جاري ، صحت هويت و امضاء و نشاني متقاضي افتتاح حساب (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) را تائيد نمايد .
          * در صورتيكه معرف در شعبه فاقد هرگونه حساب باشد ,می بايست از معرف احراز هويت كامل بعمل آيد.
          * نشاني معرف در كارت افتتاح حساب درج گردد .
          * معرف صاحبان حسابهاي جاري نبايد از كاركنان بانك باشد .
   5. متقاضي مشمول " ليست سياه " صادر كنندگان چك بلامحل نبوده و از داشتن حساب جاري قرض الحسنه در بانك منع نشده باشد .
   6. تائيد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام از بانک مرکزي ج . ا. ا
   7. شناسنامه عكس دار و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه
   8. متقاضي بايد فرم افتتاح حساب را در حضور متصدي مربوطه تكميل و ضمن مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ، نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد .
اشخاص حقيقي خارجي
اشخاص حقيقي خارجي مقيم ايران در صورت دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي 2 ، 3 ، 5 و 8 قسمت ( اشخاص حقيقي ) و ارائه مدارک زير مي توانند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در بانك صادرات ايران نمايند .
    * اصل و يك برگ تصويراز كليه صفحات گذرنامه ومطابقت آن با اصل گذر نامه
    * اصل و يك برگ تصوير پروانه اقامت در ايران و مطابقت آن با اصل پروانه اقامت
      تبصره : افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي آندسته از اتباع حقيقي بيگانه که با رواديد جهانگردي ( توريست) ويا موقت سه ماهه به کشور وارد ميشوند مجاز نميباشد.
    * حداقل يكنفر از مشتريان كه نزد شعبه افتتاح كننده حساب و يا ساير شعب بانك صادرات ايران داراي حساب جاري قرض الحسنه ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
تبصره : اشخاص حقيقي خارجي در صورت عدم امكان معرفي توسط يكي از مشتريان بانك و يا فردي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، ميتوانند با معرفي يكي از سازمانهاي دولتي ويا سفارت خانه هاي خارجي كه مهر و امضاء آنها توسط وزارت امور خارجه ايران تائيد شده باشد ، اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري نمايند
حساب جاري مشترك
      افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقيقي ايراني
      افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني
      فرم تعهد (مخصوص شرکتها)
توجه : به منظور افتتاح حساب جهت سازمانها و شرکتهاي دولتي علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات مربوطه لازم است که صورتجلسه هيات مديره که حاوي درخواست افتتاح حساب و معرفي صاحبان حق امضاي مجاز چکها ، اسناد بانکي ،برداشت از حساب با قيد مدت زمان تفويض اختيار آنان به بانک ارائه ودر زمان تغيير صاحبان امضاي تعهد آور سازمان يا شرکت نيز مصوبه هيات مديره دراين خصوص به اطلاع بانک رسانده شود .
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقيقي ايراني
افتتاح حساب جاري مشترك جهت اشخاص حقيقي براي دونفر يا بيشتر با رعايت كليه شرايط مندرج در بند الف با ارائه مدارک زير و همچنين تکميل فرم افتتاح حساب مجاز مي باشد.
   1. ارائه اصل و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه كليه صاحبان حساب
   2. ارائه نامه اي كه موارد زير در آن تعيين و مشخص شده باشد و كليه متقاضيان آنرا امضاء وتاييد نموده باشند .
          * تعيين نحوه برداشت از حساب
          * تعيين قدر السهم هر يک از صاحبان حساب
          * تعيين نحوه بستن حساب
   3. نظر به اينکه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حسابها عليرغم بلا مانع بودن آن از لحاظ حقوقي به شرط تراضي ، مشکلاتي رابراي بانک ايجاد مي نمايد ؛ بنابراين هرگونه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حساب منوط به افتتاح حساب جديد با رعايت کليه مقررات ميباشد . بديهي است تغييرات دارندگان امضا ءهاي تعهد آور اشخاص حقوقي طبق روزنامه رسمي ارائه شده از قاعده فوق مستثناء بوده ودر اين قبيل مواردصرفا" کارت افتتاح حساب تعويض خواهد شد.
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني با رعايت كليه شرايط مندرج در (اشخاص حقيقي ) و اخذ مدارك زير مجاز ميباشد .
   1. يك نسخه تصويريا رونوشت گواهي شده اساسنامه كه درآن افتتاح حساب جاري در بانك تصريح شده باشد.
      تبصره : در مورد شركتهاي غير سهامي علاوه بر اساسنامه ، ارائه يك برگ تصوير يا رونوشت گواهي شده شركتنامه كه از طرف اداره ثبت شركتها تائيد شده باشد الزامي است .
   2. يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر تاسيس و ثبت شركت.
   3. يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر اعلام آخرين تغييرات در شركت كه در آن موارد زير قيدشده باشد .
            - نام و مشخصات اعضاء هيئت مديره فعلي
            - نام و مشخصات مديران و دارندگان حق امضاء مجاز شركت
            - مدت و حدود اختيارات هيئت مديره
            - تعيين نحوه امضاء مديراني كه حق برداشت از حساب را دارا ميباشند
   4. يك نسخه روزنامه رسمي در خصوص تغييرات انجام شده در اساسنامه يا ميزان سرمايه و سهم الشركه و يا تعداد سهام سهامداران و يا هرنوع تغييرات ديگر .
   5. مديران و بازكنندگان حساب جاري جهت اشخاص حقوقي بايد كتبا" اعلام نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختيار بانك قرار داده اند و ضمن تكميل فرم زير تعهد نمايند كه هر نوع تغيير دراساسنامه يا شركت نامه و يا اعضاء هيئت مديره و همچنين تغيير سمت ، اختيارات و مدت تصدي مديران و دارندگان حق امضاء شركت را بلافاصله باطلاع بانك برسانند .
   6. تاييد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام به تفکيک هر يک از دارندگان حق امضا تعهد آور شرکت از بانک مرکزي
   7. علاوه بر دارندگان امضاء تعهدآور شرکت بنام شرکت هم بايستي استعلام شود و افتتاح حساب منوط به مسدود الحساب نبودن هر دو شخصيت حقوقي و حقيقي است .
کارت افتتاح حساب
بانك صادرات ايران – شعبه … اينجانبان امضاء كنندگان زير ، مديران ودارندگان حق امضاء در شركت ……… و افتتاح كنندگان حساب جاري شماره ……… بنام شركت مذكور بدين وسيله اعلام و تاييد مي نماييم مداركي كه براي افتتاح حساب جاري مذكور ،" فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه شركت ، فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه ، يك نسخه از اولين آگهي ثبت شركت و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور" تسليم نموده ايم آخرين مدارك و اطلاعات رسمي مربوط به ثبت شركت بوده و متعهد و ملتزم ميشويم كه چنانچه درآتيه هرگونه تغييري در اساسنامه يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره ،سمت واختيارات و مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاء به عمل آيد بلافاصله ضمن تسليم مدارك مربوط به تغييرات انجام شده ( اعم از رونوشت گواهي شده تصميمات متخذه و يك نسخه از آگهي رسمي منتشر در روزنامه رسمي در مورد ثبت تغييرات مربوطه ) مراتب را كتبا" به آن بانك اعلام نماييم. شرکت ......     (محل امضاء مديران و دارندگان حق امضاء ومهر شركت)
اشخاص حقوقي خارجي
   1. افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ريالي براي دفاتر نمايندگي بانكها و شركتهاي خارجي كه در اداره ثبت شركتهاي ايران به ثبت رسيده باشند با رعايت شرايط مندرج در ( اشخاص حقيقي خارجي ) و ارائه مدارك لازم در خصوص ثبت شركت بلا مانع است.
   2. افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران طرف قرارداد موسسات داخلي مي باشند با اخذ يك نسخه از قراداد تنظيمي بين موسسه داخلي و شركت خارجي و رعايت شرايط ذيل مجاز مي باشد
          * قراداد مربوطه داراي سهم ريالي بوده و مراتب توسط كارفرما تائيد شده باشد .
          * حداكثر وجوه قابل واريز بحساب معادل سهم ريالي قرارداد باشد .
          * واريز وجه بحساب با تائيد ذيحساب يا مدير امور مالي سازمان يا موسسه طرف قرارداد مبني بر پرداخت وجه ريالي قرارداد صورت گيرد .
   3. افتتاح حسابجاري براي سفارتخانه هاي خارجي مستقر در ايران با رعايت شرايط مندرج در بند ب ( اشخاص حقيقي خارجي ) و اخذ مجوز از وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران امكان پذير ميباشد .
   4. افتتاح حساب جاري جهت نمايندگي شركتهاي خارجي كه در ايران به ثبت نرسيده اند منوط به بررسي و موافقت امور بين الملل ميباشد .وجهت افتتاح حساب بايد مدارک زير ارائه گردد:
          * تقاضاي افتتاح حساب جاري
          * رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصيت حقوقي شرکت يا موسسه مزبور بوسيله مقامات رسمي ايران در کشور متبوع تاييد شده باشند .
          * رونوشت و ترجمه رسمي وکالتنامه شرکت .
معمولا"اين قبيل شرکتها به نماينده و يا نمايندگاني که در ايران مامور گشايش حساب مي شوند وکالت مي دهند. چنين وکالت نامه اي بايد توسط مراجع صلاحيت دار قانوني با انجام تشريفات کامل در محل صدور تنظيم شود و باگواهي کنسولگري يا سفارت ايران تکميل گردد و بگواهي وزارت امور خارجه برسد تا بعدا" مورد اشکال واقع نگردد . وکالتنامه تنظيمي بايستي از هر لحاظ جامع و کامل و کليه شرايط و مقررات لازم را داشته باشد و دراساسنامه شرکت حق افتتاح حساب در کشور خارج (ايران )را دارا بوده و صاحبان امضاي مجاز و مديران , حق انتخاب وکيل را دارا باشند . ضمنا"در وکالتنامه تنظيمي حق هر گونه عمليات بانکي ( دريافت وجه، صدور چک ، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب ، و غيره ) که مورد لزوم است پيش بيني گردد.
در موارديکه تقاضاي شرکت از طريق کارگزار ان بيگانه رسيدگي و ارسال شود اگر صاحبان امضاي مجاز شرکت شخصا"و راسا"از حسابجاري استفاده نمي نمايند و قرار باشد بوسيله نماينده يا وکيل ايشان اقدام شود در اينصورت نيز شرکت بايد با تائيد کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحي که گذشت تهيه وارسال دارند.

حساب قرض الحسنه پس انداز تمامي امتيازات و مزاياي حساب جاري سپهر به استثناء بهره گيري از دسته چک براي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهر نيز در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه اين حسابها نيز در قرعه کشي دوره اي حسابهاي قرض الحسنه بانک شرکت داده مي شوند .
شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز :
تعریف :
سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده ايست كه دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي به بانك مي سپارند.
   1. حداقل مبلغ براي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در حال حاضر 10.000 ريال و حداقل موجودي جهت شركت در قرعه كشي در حال حاضر 100.000 ريال مي باشد.
   2. نوجواناني كه داراي 12 سال تمام باشند مي توانند بنام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند، حق برداشت از حساب افتتاح شده منحصراً با صاحب حساب و پس از رسيدن به سن 15 سال تمام مي باشد.
   3. اطفالي كه به سن 15 سال تمام رسيده باشند، مي توانند (بدون ارايه حكم رشد) منحصراً بنام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند.
   4. مادران مي توانند فرزند صغير خود حساب پس انداز افتتاح نمايند و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام فقط با مادران مي باشد.
   5. اشخاص ديگر (علاوه بر ولي، وصي، قيم) نيز مي توانند براي اطفال صغير حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند ليكن حق برداشت از حساب مذكور تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام منحصراً با قائم مقام قانوني طفل خواهد بود.
   6. افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد بلامانع مي باشد در اين صورت از صاحب حساب در صورت امكان علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وي نيز اخذ خواهد شد.
      تبصره : اشخاص بي سواد بايد دو قطعه عكس جهت الصاق به كارت افتتاح حساب و دفترچه تسليم بانك نمايند در غير اين صورت به هنگام برداشت ارايه مدارك معتبر عكس دار الزامي است.
   7. افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقي با ارايه مدارك ذيل انجام مي پذيرد :

   * فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه توسط اداره ثبت يا شركت نامه (در مورد شركتهاي غير سهامي).
    * يك برگ از اولين آگهي تأسيس شركت و آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور.
    * آخرين صورتجلسه مجمع عمومي مربوط به انتخاب مديران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختيارات آنها.
    * ارائه نامه به بانك مبني بر مطلع نمودن بانك از هر نوع تغييرات در شركت.
   8. افتتاح حساب براي دو يا چند نفر مشتركاً بلامانع مي باشد در اين صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شركا) در غير اين صورت صاحبان اينگونه حسابها نحوه برداشت را هر يك به تنهايي يا با تعيين قدرالسهم هر يك مشخص مي نمايند كه مي بايست چگونگي امر كتباً به بانك اعلام گردد.

حساب پس انداز قرض الحسنه ویژه شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه :
نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه :

   1. حسب درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مفتوح مي گردد.
   2. حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح 300.000 ريال مي باشد.
   3. وجوه دريافتي حسب دستور صاحب حساب قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه داراي شخصيت حقوقي ثبت شده باشد اعطاء مي شود.
   4. تشخيص واجد شرايط بودن متقاضي تسهيلات، ميزان تسهيلات و مدت بازپرداخت آن بعهده صاحب حساب مي باشد.
      تبصره :كاركنان بانك و همسران آنان مجاز به استفاده از تسهيلات مذكور نخواهند بود.
   5. موجودي صاحب حساب معدل مجموع تعهدات غيرمستقيم صاحب حساب مسدود خواهد شد.
   6. استرداد تمامي وجوه دريافتي موكول به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطاء شده خواهد بود.
   7. اين حساب نظير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شركت در قرعه كشي خواهد بود.
   8. با توجه به خدماتي كه بانك در مورد حسابهاي قرض الحسنه ويژه انجام مي دهد كارمزدي تحت عنوان (كارمزد عامليت) از صاحب حساب اخذ خواهد نمود.

حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان به منظور ترويج فرهنگ بانكداري در بين دانش آموزان به عنوان سازندگان جامعه فردا، حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان ارايه و با افتتاح حساب امكان استفاده از سپهركارت ايجاد مي گردد.

   1. با درخواست پدر، مادر و يا قيم حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري آينده سازان جهت فرزندان خود با رعايت مقررات مي گردد، حساب مزبور تابع شرايط عمومي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري مي باشد و در قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه شركت داده مي شود.
   2. حساب فوق با حداقل مبلغ 200.000 ريال افتتاح مي گردد.
   3. متقاضيان اينگونه حسابها از پرداخت هزينه صدور كارت معاف مي باشند.
   4. برداشت از دستگاههاي خودپرداز (ATM) توسط كارتهاي مذكور طي يك روز حداكثر 5 مرتبه و هر بار 50.000 ريال و همچنين خريد از پايان هاي فروش تا سقف مذكور امكان پذير مي باشد.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت تعریف :سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده ايست كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار، به تناسب مبلغ و مدت پس از كسر حق الوكاله پرداخت نمايد.

   1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 50.000 ريال و شركت در تقسيم سود مطابق مقررات اعلام شده از سوي بانك مركزي ج. ا. ا (در حال حاضر 200.000 ريال) مي باشد.
   2. سپرده هايي مشمول دريافت سود مي باشند كه به مدت 30 روز متوالي داراي حداقل مبلغ تعيين شده (200.000 ريال) باشند و هر زمان كه مانده حساب از حداقل تعيين شده كمتر شود حساب مذكور از شمول تخصيص سود خارج و برقراري مجدد آن مستلزم تأمين حداقل مبلغ استمرار آن به مدت 30 روز متوالي ديگر مي باشد.
   3. احتساب سود بر اساس حداقل مانده سپرده در هر روز صورت مي پذيرد.
   4. منافع سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت به طور علي الحساب و در اولين روز كاري ماه بعد پرداخت مي گردد و پس از تعيين سود قطعي ناشي از عمليات سرمايه گذاري بانك تعديلات سود طبق دستورالعمل هاي صادره انجام خواهد شد.
   5. در صورتيكه صاحب حساب نسبت به انسداد سپرده خود اقدام نمايد در اين صورت در تاريخ انسداد حساب ضمن رعايت شرايط فوق، سود به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
   6. مادران مي توانند با تكميل قرارداد حساب كوتاه مدت به نام خود و بنفع فرزند صغير خود افتتاح و يا سپرده كوتاه مدت افتتاح شده قبلي خو را به نفع فرزند خود معرفي نمايند.
   7. افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد بلامانع مي باشد در اين صورت از صاحب حساب حتي المقدور علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وي نيز اخذ خواهد شد.
      تبصره : اشخاص بي سواد بايد دو قطعه عكس جهت الصاق به كارت افتتاح حساب و دفترچه تسليم بانك نمايند در غير اين صورت به هنگام برداشت از حساب ارايه مدارك معتبر عكس دار الزامي است.
   8. افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت جهت اشخاص حقوقي با ارايه مدارك ذيل انجام مي پذيرد:
          * فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه توسط اداره ثبت يا شرکت نامه (در مورد شركت هاي غير سهامي)
   * يك برگ از اولين آگهي تأسيس شركت و آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور
  * آخرين صورتجلسه مجمع عمومي مربوط به انتخاب مديران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختيارات آنها.
  * ارايه نامه به بانك مبني بر مطلع نمودن بانك از هر نوع تغييرات در شركت.
   9. افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت براي دو يا چند نفر مشتركاً بلامانع مي باشد در اين صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شركا) در غير اين صورت صاحبان اينگونه حساب ها نحوه برداشت را هر يك به تنهايي يا با تعيين قدرالسهم هر يك مشخص مي نمايند كه مي بايست چگونگي امر كتباً به بانك اعلام گردد.

سپرده هاي بلند مدت انواع سپرده     حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب
یک ساله     500.000 ريال
دو ساله         800.000 ريال
سه ساله         800.000 ريال
چهار ساله     1.000.000 ريال
پنج ساله         1.000.000 ريال
   1. رعايت شرايط عمومي جهت افتتاح حساب.
   2. در صورت عدم مراجعه مشتري در زمان انقضاء سررسيد به منظور تعيين تكليف، سپرده فوق تمديد شده تلقي مي گردد و در اين حالت سپرده مذكور بعنوان سپرده جديد تلقي و مشمول مقررات عمومي سپرده ها خواهد بود.
   3. سود سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت به صورت روز شمار محاسبه و در ابتداي ماه بعد قابل پرداخت مي باشد.
   4. چنانچه دارنده حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت قبل از انقضاء قرارداد نسبت به انسداد و يا تقليل قسمتي از مبلغ سپرده خود اقدام نمايد سود برگشتي بر مبناي تعداد كل روزهاي سپرده گذاري پرداخت مي گردد.
   5. در صورت فسخ انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد توسط سپرده گذار پرداخت سود سپرده به ترتيب ذيل محاسبه خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و در فاصله زماني بين 1 تا 6 ماه از تاريخ افتتاح، مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده كوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و در فاصله زماني بيش از 6 ماه و كمتر از يك سال از تاريخ افتتاح سپرده مسدود گردد سود سپره كوتاه مدت ويژه با در نظر گرفتن نيم درصد كمتر به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت يك سال و قبل از پايان سال دوم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي يكساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال دوم و قبل از پايان سال سوم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي دو ساله به صورت روز شمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال سوم و قبل از پايان سال چهارم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي سه ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال چهارم و قبل از پايان سال پنجم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي چهار ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
   6. نحوه واگذاري تمام يا بخشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت به يك يا چند نفر.
          * تكميل و امضاي برگ درخواست انتقال (ظهر نسخه اول سپرده ) توسط صاحب سپرده.
          * ارايه يك برگ فتوكپي شناسنامه و كارت ملي از هر يك از انتقال گيرندگان.
          * انتقال گيرندگان و يا نمايندگان قانوني مي بايست در محل شعبه به جهت ارايه مدارك شناسايي و نمونه امضاء و تعيين مشخصات قدرالسهم طرفين حضور داشته باشند.
          * سود سپرده بر اساس قدرالسهم هاي تعيين شده نقداً پرداخت و يا به حسابهاي معرفي شده نزد بانك واريز مي گردد.
          * چنانچه يكي از صاحبان سپرده بخواهد قبل از سررسيد وجهي از سهم خود را از اصل سپرده دريافت نمايد علي الحساب سود برگشتي بر مبناي مبلغ پرداختي محاسبه از سپرده گذار دريافت خواهد شد.

سپرده هاي کوتاه مدت ويژه شرايط اختصاصي :
   1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و شركت در تقسيم سود در حال حاضر 500.000 ريال مي باشد.
   2. نرخ سود اينگونهه سپرده ها حداقل 2 درصد بيشتر از نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت در سال افتتاح سپرده مي باشد.
   3. سپرده در سررسيد بدون مراجعه مشتري براي دوره يا دوره هاي شش ماهه بعد تمديد خواهد شد مگر اينكه سپرده گذار به صورت كتبي دستور ديگري بدهد.
   4. سود اينگونه سپرده ها ماهانه به مشتري پرداخت مي گردد.
   5. چنانچه مبلغ سپرده قبل از پايان 30 روز از تاريخ افتتاح مسترد شود منافعي به آن تعلق نخواهد گرفت و در صورتيكه سپرده پس از پايان 30 روز مسترد گردد محاسبه سود متعلقه همانند سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خواهد بود، بقيه مدت به روز توسط شعبه با نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت سال افتتاح، محاسبه و به مشتري پرداخت خواهد شد.

خواندن 5214 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک شهر بانک صنعت ومعدن »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه