بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک شهر

بانک شهر

alt

سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، افراد می‌توانند وجوه مازاد بر نياز خود را به منظور برخورداري از اجر معنوي و پاداش اخروی نزد شعبه‌های بانك شهر توديع نموده و هر زمان كه بخواهند مبلغ مورد نياز خود را از شعبه‌های بانك در سراسر كشور برداشت نمايند.
لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی‌گیرد.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 50.000 ریال است.
شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی:
هر شخصي كه به سن 18سال تمام رسيده و يا حكم رشد وي از دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به‌ نام خود يا كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت او هستند در بانك شهر حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد كه حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم افتتاح حساب
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر کارت ملی
شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه اشخاص حقوقي:
پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در اساسنامه
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي اشخاص صغير:
هر شخص مي‌تواند براي اشخاص صغير حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صاحب حساب (صغير) به سن قانوني و یا با ارائه حكم رشد صادره از طرف دادگاه صالحه، با ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری با قیم و یا وصی او می‌باشد.
افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با وكالت، قيوميت يا وصايت:
ممكن است حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌وسيله وکیل یا قیم و یا وصی شخص افتتاح گرددكه تفاوت آن با افتتاح حساب براي شخص صغير به شرح ذيل است:
الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي شخص صغير توسط خويشاوندان سببي و نسبي و يا اشخاص ديگر، برداشت‌كننده قانوني در هر صورت ولي قهري و در صورت نبودن ولي قهري، قيم يا وصي با ارائه قيم‌نامه و يا وکالت‌نامه خواهد بود.
ب) در صورتي كه وكيل و قيم هم بازكننده و هم برداشت‌كننده از حساب باشند وكيل بايستي وكالت رسمي از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام برداشت از حساب آن‌را ارائه دهد.
افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط مادر براي فرزند صغير:
مادر قانوناً مي‌تواند به نام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن 18سالگی تمام فقط با مادر است.
افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط اطفالي كه به سن ۱۲سال تمام رسيده‌اند:
اطفالي كه به سن 12سال تمام رسيده باشند مي‌توانند بدون ارائه حكم رشد منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايند. حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب، پس از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود.
اطفالي كه به سن 15سال تمام رسيده باشند مي‌توانند منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصاً استفاده نمايند.

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بانک شهر براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته‌هاي مشتریان با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب در سراسر کشور، طراحي شده‌اند. مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار بهره‌مند گردند.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 100.000 ریال است.
به مانده‌های کمتر از حداقل موجودی سودی تعلق نمی‌گیرد. شرط تعلق سود به اینگونه حسابها، تداوم وجود سپرده به مدت 30 روز است. سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به صورت علي‌الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت است.
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی:
هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به نام خود در بانك شهر سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم افتتاح حساب
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر کارت ملی
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقوقی:
پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در اساسنامه
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشترک:
ممكن است چند نفر (دو یا بیشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
Ø     نحوه و ترتيب استفاده از حساب قيد و میزان سهم هر يك مشخص و چگونگی برداشت از حساب صريحاً تعيين و اعلام شود.
Ø     امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان سپرده به بانك اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طریق وکالت:
شخص وکیل می‌تواند با ارائه وکالت‌نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است، در کلیه شعب بانک شهر اقدام به افتتاح حساب و همچنین برداشت از حساب موکل خود نماید.  
افتتاح حساب توسط قیم:
قیم می‌تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نماید و با ارائه اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری، حق برداشت از حساب را داراست.
افتتاح حساب توسط وصی:
شخص وصی می‌تواند با ارائه وصیت‌نامه که توسط دادگاه تأیید شده است پس از احراز هویت، نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت جهت صغیر اقدام نماید.
حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت پشتیبان:
دارندگان سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توانند، سپرده خویش را به عنوان پشتیبان حساب جاری معرفی نموده و علاوه بر استفاده از سود روز شمار سپرده سرمایه‌گذاری، وجوه چک‌های صادره حساب جاری را تامین نمایند

حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک شهر شامل سپرده بلندمدت 1ساله، 2ساله، 3ساله، 4ساله و 5ساله می‌باشد. این نوع حساب به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت انفرادی و یا مشترک افتتاح می­گردد.
حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت 500.000 ریال است.
سهم سود سپرده سرمایه‌گذاری بر اساس ضوابط مربوطه به طور علی‌الحساب محاسبه و مطابق با درخواست مشتری در مقاطع تعیین شده توسط وی به حساب موردنظر سپرده­گذار منظور خواهد شد، تسویه حساب نهایی در رابطه با سود قطعی بعد از پایان هر سال مالی به‌عمل خواهد آمد.
حداقل مدت برای دریافت سود یک‌ماه کامل است و به سپرده‌هایی که قبل از یک‌ماه به درخواست ذینفع فسخ و وجه سپرده مسترد گردد، سودی تعلق نخواهد گرفت.
بانک در سررسید، انواع سپرده‌ها را به‌طور متناوب برای دوره‌های بعدی به‌مدت قبلی و با توجه به نرخ سود و شرایط موجود تمدید می‌نماید مگر اینکه ذینفع دستور دیگری داده باشد.
انتقال سپرده به غیر:
چنانچه ذینفع سپرده، درخواست انتقال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت را به خویشاوندان درجه 1 خویش داشته باشد، با همراه داشتن برگ گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به اتفاق انتقال‌گیرنده به شعبه مراجعه نموده و انتقال سپرده به شخص موردنظر انجام می‌گیرد، بدون اینکه تغییر و یا کاهشی در مورد سود پرداختی به مشتری به‌وجود آید. پس از انتقال، ذینفع قبلی هیچگونه حقی نسبت به اصل و منافع سپرده مورد انتقال نداشته و انتقال‌گیرنده با پذیرش انتقال سپرده، کلیه شرایط عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را قبول می‌نماید.
 برداشت تمام و یا قسمتی از سپرده بلندمدت قبل از سررسید :
صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌توانند تمام و یا قسمتی از وجه سپرده خویش را قبل از سررسید سپرده برداشت نمایند. در این‌صورت طبق قوانین و مقررات بانکی سودی با نرخ سود علی‌الحساب مقاطع قبل از سر رسید و نیم درصد کمتر محاسبه و به مشتری پرداخت خواهد شد.
*برای صغار توسط ولی و وصی و یا قیم، حساب افتتاح می‌شود، لازم به ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می‌توانند به نام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح‌کننده خواهد بود

حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری سپرده قرض‌الحسنه جاری يكي از ابزارهاي مهم در تبادلات مالی علی‌الخصوص برای تجار و بازرگانان است. با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري در بانک شهر مي‌توانيد با پس‌انداز وجوه خود در اين حساب همانند کليه حساب‌هاي بانک شهر از تمامي شعب به حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري خود دسترسي داشته باشيد.
شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی:
- شخص حقیقی می‌بایست بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و دارای سن 18سال تمام شمسی باشد.
- متقاضی باید دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
- داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.
- در سیستم بانکی کشور خوش‌حساب باشد.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم‌های مربوطه
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر کارت ملی
- اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي (براي حساب مشترك اخذ استعلام براي هر كدام از مشتركين).
شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقوقي:
- پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در اساسنامه
- خوش حسابی در سیستم بانکی کشور
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم‌های مربوطه
- اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي
- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
افتتاح حساب جاری مشترک:
افتتاح حساب جاری مشترک برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب جاری، بلامانع بوده و تنها لازم است در موقع افتتاح حساب جاری متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند:
1. برداشت از حساب جاری منفرداً خواهد بود یا متفقاً
2. نحوه بستن حساب جاری توسط افتتاح‌کنندگان
3. در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضائی یا فوت یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان حساب تقسیم خواهد شد.

حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه نیک‌اندیشان شهر حساب قرض‌الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می‌شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع‌کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فیمابین تودیع‌کننده و بانک معین می‌شود به صورت قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطاء می‌نماید.
حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح این حساب 000ر000ر1 ریال است.
حداقل مبلغ قرض‌الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض‌الحسنه ویژه 000ر000ر1 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5سال است.
شرایط افتتاح سپرده قرض‌الحسنه ویژه نیک‌اندیشان شهر
حداقل سن جهت افتتاح حساب فوق 18سال تمام بوده و سایر مقررات مربوط به افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ویژه عیناً مشابه افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه عادی بوده و از دفترچه حساب مزبور نیز استفاده خواهد شد.

خواندن 3243 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک سینا بانک صادرات ایران »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه