بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک سپه

بانک سپه

alt

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مقدمه :
 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به سپرده های مدت داری (1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله ) اطلاق می شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت انفرادی یا مشترک افتتاح می شوند. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به ترتیب عبارتست از 000 100 ، 000 200، 000 300، 000 400 و
 000 500 ریال میباشد.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه ( اعم از باسواد و بیسواد ).
2- برای صغار توسط ولی و وصی و یا قیم حساب افتتاح می شود، لازم به ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.
3- انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول قسمتی از سود متعلقه خواهد بود.
4- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد.
5- درصورت درخواست صاحب حساب کل سپرده به بستگان درجه یک انتقال می یابد بدون اینکه کاهش یا تغییری در میزان سود مشتری به وجود آید.
برای انتقال کل سپرده به بستگان درجه یک درج و امضاء عبارت مورد نظر بانک در ظهر قبض سپرده توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده درمحل شعبه الزامی است.
6- چنانچه سپرده گذار پس از گذشت مدتی از افتتاح حساب سپرده تقاضای دریافت قسمتی از مبلغ کل سپرده را نماید، مبلغ سپرده های بلندمدت به ضرایبی از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسیم می گردد. در صورت برداشت هرمبلغ از این حساب، به میزان مضربی از ضرایب تعیین شده از حساب سپرده قابل تقسیم کسر و باقیمانده آن به عنوان مستند حساب باقی می ماند تا از مزایای سپرده مدت دار بهره مند گردد. استرداد قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید با برگشت مابه التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان پذیر می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
 (آگهی تغییرات).

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت مقدمه :
     به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که سپرده گذار می تواند بدون در نظر گرفتن مدت ، وجوه خود را به حسـاب واریــز و از آن برداشــت نموده، همچنین از سود علی الحساب (بر اساس نرخهای تعیین شده)
بهره‌مند گردد.
شرایط و ضوابط :
1-داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بی‌سواد). برای صغار، ولی قهری یا قیم آنها می تواند مبادرت به افتتاح حساب نماید.
2-پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت برای بار اول منوط به توقف مدت 30 روز متوالی سپرده می باشد، مشروط به اینکه حداقل مانده سپرده از مبلغ 50،000 کمتر نباشد و برای بیش از یک ماه تابعی ازضرایب یک‌ماه، خواهد بود.
3-اشخاص غیر از ولی، وصی، قیم ازجمله مادران می توانند بنام خود و به نفع فرزندان صغیر خود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از حساب را داشته باشند.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی‌سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عابربانک مقدمه :
 در ردیف سپرده های متمرکز است که که سپرده گذار می تواند بدون در نظر گرفتن مدت ، وجوه خود را به حسـاب واریــز و از آن برداشــت نموده، همچنین از سود علی الحساب (بر اساس نرخهای تعیین شده) بهره‌مند گردد.
به منظور تسریع در انجام امور متقاضیان، امکان صدور کارت فوری عابر بانک و تحویل کارت، همزمان با افتتاح حساب در شعب متصل به شبکه پاس فراهم گردیده است. با استفاده از این حساب، دریافت خدمات بانکی از قبیل واریز به حساب، دریافت وجه نقد، اعلام آخرین وضعیت موجودی، انتقال وجوه و پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و گاز از طریق مراجعه به شعب، دستگاههایATM  و یا اینترنت، امکان پذیر
بوده و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 000،50 ریال می باشد.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- افتتاح حساب عابربانک برای افراد بی سواد به لحاظ وجود امکان سوء استفاده احتمالی امکان ندارد و برای ایشان حساب پس انداز قرض الحسنه طلایی افتتاح میگردد.
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد)
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مقدمه :
 در ردیف سپرده های مدت‌داری است که سپرده گذار وجوه خود را به مدت شش ماه در اختیار بانک قرار داده و در مدت مذکور دخل و تصرفی در موجودی حساب نمی کند.
شرایط و ضوابط :
همانند مقررات سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده با این تفاوت که سپرده گذار بمدت شش ماه
دخل و تصرفی در سپرده خود ندارد و در انعقاد سررسید، قابل تمدید به مدت مشابه سپرده اولیه (شش ماه) خواهد بود. چنانچه سپرده گذار قبل از اتمام شش ماه نسبت به دریافت وجه سپرده اقدام نماید، سپرده وی از نظر مدت و نرخ سود مشمول ضوابط و شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهد بود.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح این نوع حساب در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه پس انداز عادی مقدمه :
 وجوهی که مشتریان به بانک واگذار می کنند تا علاوه بر اجر معنوی از مزایای مادی (اهداء جوایز قرعه‌کشی) نیز برخوردار گردند. بدیهی است سپرده گذاران هر زمان که بخواهند می توانند با مراجعه به بانک تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی، داشتن 12 سال تمام کافی است. برداشت از این حساب بعد از اتمام 15 سالگی افراد امکان‌پذیر می‌باشد.
2- مادران می توانند برای فرزندان صغیرخود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و تا زمان رسیدن فرزند صغیر به سن قانونی، از آن برداشت نمایند.
3- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر پانصد هزار ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه مصرف نشده مقدمه :
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده به حسابی اطلاق می شود که وجوه سپرده شده در این حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، طبق نظر سپرده گذار به صورت وام قرض الحسنه از طریق بانک به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می شود.
شرایط و ضوابط :
1- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده می تواند به صورت انفرادی، مشترک، توسط اشخاص حقوقی و یا توسط وکیل آنان صورت گیرد.
2- انعقاد قرارداد عاملیت بین سپرده گذار و شعبه.
3- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب سیصد هزار ریال می باشد.
4- حداقل مبلغ قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه یکصدهزار ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد.
5- سایرشرایط همانند قرض الحسنه عادی می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه پس انداز طلایی

مقدمه :

حساب قرض الحسنه پس انداز طلایی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده که به صورت متمرکز در اداره عابر بانک و خدمات ویژه نگهداری می شود. این حساب صرفاً برای اشخاص حقیقی قابل افتتاح می باشد. حساب مذکور تمامی خصوصیات و قابلیتهای حساب جاری طلایی ( به غیر از دریافت
دسته‌چک ) را دارا بوده و مشتریان بانک با دریافت دفترچه حساب از طریق شعب متصل به شبکه پاس، از تمامی مزایای حساب سپرده قرض الحسنه جاری طلایی برخوردار خواهند شد. همچنین افرادی که به دلایلی از مزایای حساب جاری طلایی محروم هستند می‌توانند برای انجام عملیات بانکی خویش از این حساب استفاده نمایند.

شرایط و ضوابط :

1- کلیه اشخاص حقیقی که دارای12 سال تمام باشند می‌توانند بنام خود حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ‌طلائی ‌افتتاح ‌نمایند. برداشت از این حساب بعد از اتمام 15 سالگی افراد امکان‌پذیر می‌باشد.

2- حداقل مبلغ مورد‌نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر یکصد ‌هزار ریال می‌باشد.

3- افتتاح این حساب به منظور واریز حقوق نیروهای مسلح ج.ا.ا. با مبلغ صفر انجام می پذیرد.

4- برای استفاده از خدمات اینترنتی این حساب داشتن تلفن همراه الزامی است.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی

حساب قرض الحسنه پس انداز عابربانک مقدمه :
  حساب قرض الحسنه پس انداز عابربانک در ردیف حساب‌های ATM بوده که علاوه بر داشتن قابلیت‌های
 نقل و انتقالات الکترونیکی، از مزیت شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز نیز برخوردار است.
شرایط و ضوابط :
حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر پانصد هزار ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی مقدمه :

در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقوقی می توانند وجوه خود را بوسیله چک کلاً یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- عدم انقضاء مدت اختیارات هیات مدیره.
2- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- داشتن معرف که در یکی ازشعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد)
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی مقدمه :
در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقیقی می توانند وجوه خود را به وسیله چک کلاٌ یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
3- نداشتن چک برگشتی.
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی مقدمه :
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران و مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن حداقل 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- در مورد اشخاص حقوقی خارجی، ثبت شرکت در ایران الزامی است و می‌بایست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پیش بینی شده باشد و مدت اختیارات هیات مدیره منقضی نشده باشد.
 3- معرفی دو نفر از مشتریان بانک و یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا کنسولگری های سفارتخانه‌های خارجی یا بانکها و موسسات مالی معتبر خارجی مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی.
4- معرفی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا سفارتخانه‌های خارجی در ایران مبنی بر شناسائی و تائید متقاضی.
5- دارابودن گذرنامه و پروانه اقامت معتبر.
6- اخذ نشانی محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته.
7 – اخذ اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
8- نداشتن چک برگشتی.
مدارک مورد نیاز :
برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه جاری دستگاه‌های دولتی

مقدمه :
 بانکها می توانند بر اساس دستور وزارت اموراقتصادی و دارائی و مقررات ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور برای دستگاههای دولتی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها باشد، افتتاح حساب نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- تقاضای ذیحسابی دستگاههای دولتی با معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل) یا نمایندگی خزانه در استانها
2- اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکت‌های در‌شرف تأسیس

مقدمه :
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شرکتهای سهامی عام یا خاص درشرف تأسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع می باشد. حساب به نام"شرکت ...... درشرف تأسیس" افتتاح و وجوه دریافتی به حساب مذکور منظور می گردد. بدیهی است تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیأت مؤسس حق انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب را نخواهد داشت و تا قبل از به ثبت رسیدن آن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد. بر اساس ماده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تأسیس، به مؤسسین و پذیره‌نویسان منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکت‌ها است.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
حساب قرض الحسنه جاری شرکتهای دولتی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد آن متعلق به دولت باشد. افتتاح حساب برای منظور نمودن درآمد وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی نزد بانک ممنوع می باشد، مگر در مواردی که موضوع به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ) برسد.
شرایط و ضوابط :
1- اخذ تائیدیه از بانک مرکزی ج .ا.ا.
2- رعایت تمام الزامات قانونی برای افتتاح حساب جهت شرکت ها.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
حساب قرض الحسنه جاری طلائی مقدمه :
حساب جاری طلائی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری است و به صورت متمرکز در اداره عابربانک وخدمات ویژه نگهداری شده و به عنوان حساب دوم کارت عابربانک تعیین گردیده است. این حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل افتتاح می باشد. همچنین اشخاص می توانند به صورت مشترک حساب افتتاح نمایند و کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه، واگذاری بروات، صدور حواله، دریافت دسته چک و غیره را در شعب متصل به شبکه جاری طلائی انجام دهند .
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- نداشتن چک برگشتی متقاضی و اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز برای اشخاص حقوقی.
3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
3- دارا بودن حساب عابربانک و یا افتتاح همزمان حساب عابربانک و حساب جاری طلایی.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب، یکصد هزار ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک مقدمه :
بازکردن حساب قرض الحسنه جاری مشترک (دو نفر و بیشتر) با رعایت مقررات افتتاح حساب جاری اشخاص حقیقی و با شرایط زیر بلامانع است.
شرایط و ضوابط :
1- مشخص بودن سهم هریک از شرکاء.
2- چنانچه حق استفاده از حساب قرض الحسنه جاری مشترک طبق مندرجات کارت نمونه امضاء منفردا" تعیین شده باشد بایستی هریک از مشترکین حساب، برای حفظ منافع بانک فرم (وکالتنامه) را به نام یکدیگر تنظیم و امضاء نمایند.
3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک برای اشخاص حقوقی نیز در صورت پیش بینی در اساسنامه بلامانع خواهد بود.
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد).
2- تعیین میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا اصل شناسنامه به همراه شماره ملی.
خواندن 3878 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک اقتصاد نوين بانک سینا »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه