بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک پارسيان

بانک پارسيان

alt

سپرده قرض الحسنه پس انداز

با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در بانک پارسيان مي توانيد با پس انداز وجوه خود در اين حساب علاوه بر برخورداري از اجر معنوي و پاداش اخروي از جوايز ارزنده اي نيز بهره مند گرديد. همانند کليه حساب هاي بانک پارسيان شما مي توانيد از تمامي شعب به حساب سپرده قرض الحسنه خود دسترسي داشته باشيد. براي اينکه در قرعه کشي حساب هاي سپرده قرض الحسنه پس انداز شرکت داده شويد علاوه بر مفتوح بودن حساب، موجودي حساب شما مي بايست حداقل ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) ريال باشد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه اشخاص حقيقي:
حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز بايد 12 سال و حداقل سن افراد جهت برداشت از اين حساب مي بايست 15 سال باشد. (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم انجام مي پذيرد.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه اشخاص حقوقي:
 پيش بيني اختيار افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    امکان دريافت کارت نقدي متصل به حساب (اشخاص حقيقي)، شما همچنين مي توانيد از گستره وسيع خدمات الکترونيکي پارسيان از قبيل کارت نقدي متصل به حساب، تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک و SMS استفاده کنيد.

سپرده قرض الحسنه جاري

با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان مي توانيد با پس انداز وجوه خود در اين حساب همانند کليه حساب هاي بانک پارسيان از تمامي شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاري خود دسترسي داشته باشيد.

شرايط و چگونگي افتتاح حساب
 اشخاص حقيقي:
 داشتن حداقل سن 18 سال
 خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي

اشخاص حقوقي:
  پيش بيني اختيار افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در اساسنامه
 خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    شما مي توانيد از گستره وسيع خدمات الکترونيکي پارسيان از قبيل کارت نقدي متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاري حقيقي)، تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک و SMS استفاده کنيد.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان، مي توانيد از خدمات زير بهره مند شويد:
استفاده از دسته چک و کارت نقدي متصل به حساب: ما در بانک پارسيان تمامي تلاش خود را به کار بسته ايم تا دسترسي شما به حساب هايتان را ساده و سريع کنيم. با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک مي توانيد کارت الکترونيکي نقدي متصل به اين حساب را نيز در زمان افتتاح حساب و بدون نياز به مراجعه مجدد به شعبه دريافت کنيد.
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري پارسيان براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته هاي شما با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب در سراسر کشور، طراحي شده اند. بانک پارسيان با ارائه يکي از بالاترين نرخ هاي سود علي الحساب در شبکه بانکي، که به صورت روزانه محاسبه و در پايان هر ماه به حساب شما واريز مي شود، افزايش سرمايه شما را از طريق سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي تامين مي نمايد. نرخ سود علي الحساب ساليانه سپرده کوتاه مدت 6 درصد مي باشد . حداقل وجه جهت افتتاح سپرده کوتاه مدت 500،000 ريال مي باشد . حداقل وجه جهت تعلق سود به سپرده کوتاه مدت 500،000 مي باشد .
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي اشخاص حقيقي :
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح حساب کوتاه مدت عادي در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    اين حساب را هم حساب سپرده خود بدانيد و هم کيف پول الکترونيکي. شما همزمان با افتتاح اين حساب علاوه بر امکان واريز و برداشت از تمامي شعبه هاي بانک پارسيان در سراسر کشور، مي توانيد با دريافت کارت الکترونيکي نقدي از آن به عنوان يک کيف پول الکترونيکي استفاده کنيد. با داشتن اين کيف پول الکترونيکي و ايمن هم کل موجودي حسابتان در هر لحظه و در تمامي نقاط کشور در دسترس شماست و هم به مانده آن (به شرط رعايت حداقل موجودي)، به صورت روزانه سود علي الحساب تعلق مي گيرد.
شايان ذکر است شما ضمن بهره مندي از سود علي الحساب از طيف گسترده و گوناگوني از خدمات بانکي و بانکداري الکترونيک نيز برخوردار خواهيد شد. .
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت سه ماهه اگر تصميم داريد که مبلغ ثابتي از اندوخته تان را براي مدت زمان مشخص حدود 3 ماه سرمايه گذاري کنيد اين نوع از حساب هاي سپرده  سرمايه گذاري بانک پارسيان پاسخگوي نياز شما است. ممکن است شما بخواهيد در طول مدت سپرده گذاري از حسابتان برداشت کنيد. به همين خاطر هريک از اين سپرده ها، با توجه به ميزان موجودي، به تعدادي فقره کوچکتر تقسيم مي شود تا چنانچه قبل از فرارسيدن سررسيد نهايي، نياز به برداشت بخشي از وجه داشته باشيد بتوانيد برخي از فقرات سپرده را باطل کنيد و از سود فقرات باقيمانده کماکان مطابق نرخ قبلي بهره مند شويد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
    شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري 3 ماهه اشخاص حقيقي:
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري3 ماهه اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح سپرده بلندمدت در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    امکان برخورداري از نرخ سود بيشتر
سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 تا 5 ساله اگر تصميم داريد که مبلغ ثابتي از اندوخته تان را براي مدت زماني مشخص سرمايه گذاري کنيد اين گروه از حساب هاي سپرده سرمايه گذاري بانک پارسيان پاسخگوي نياز شما هستند. نرخ سود اين سپرده ها، تابع مدت سپرده بوده و هرچه اين دوره طولاني تر باشد، ما قادر به پرداخت سود بيشتري به شما هستيم. ممکن است شما بخواهيد در طول مدت سپرده گذاري از حسابتان برداشت کنيد. به همين خاطر هريک از اين سپرده ها، با توجه به ميزان موجودي، به تعدادي فقره کوچکتر تقسيم مي شود تا چنانچه قبل از فرارسيدن سررسيد نهايي، نياز به برداشت بخشي از وجه داشته باشيد بتوانيد برخي از فقرات سپرده را باطل کنيد و از سود فقرات باقيمانده کماکان مطابق نرخ قبلي بهره مند شويد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 تا 5 ساله اشخاص حقيقي :
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 تا 5 ساله اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح  سپرده بلندمدت در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
خواندن 1933 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک پاسارگاد بانک انصار »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه