بانک نمونه

bnr
             

د09232019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک تجارت

بانک تجارت

alt

سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی سپرده قرض الحسنه پس انداز به منظور برخورداری از اجر معنوی قرض الحسنه و استفاده از خدمات بانکی ، افتتاح می گردد. بانکها از محل این سپرده ها تسهیلات قرض الحسنه بابت ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری ، تعمیرات ضروری مسکن ، تامین مسکن ، هزینه تحصیلی پرداخت می نمایند.
براین اساس صاحبان اینگونه حسابها در مقابل تودیع سپرده سودی دریافت نمی نمایند، لکن به منظور ارج نهادن به مشارکت آنان در این امر معنوی براساس مقررات موجود سالانه جوایزی بصورت قرعه کشی به آنان تعلق خواهد گرفت. این حساب حداقل با مبلغ 100.000 ریال موجودی افتتاح می شود (حسابهایی مشمول قرعه کشی جوایز اعطایی می گردند که حداقل مبلغ 100.000 ریال موجودی به مدت 90 روز متوالی داشته باشند).
  شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص عادی
1- اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می توانند برای خود و افرادی که نسبت به آنها ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت دارند افتتاح حساب نمایند.
2- برای افتتاح این حساب متقاضی یا قائم مقام قانونی و یا اشخاصی که نسبت به وی ولایت، وصایت و یا قیمومیت دارند، بایستی شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و سایر مدارک قانونی لازم به یکی از شعب بانک مراجعه نمایند.
3- اشخاص بیسواد می توانند با ارائه شناسنامه عکس دار و دو قطعه عکس ، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و مهر و اثر انگشت سبابه دست راست آنها جانشین امضاء  می گردد.
4- حق برداشت از این حساب با صاحب آن یا ولی، وصی و قیم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب حساب خواهد بود.
تبصره : براساس ماده واحده مصوب سال 1357 ، اطفالی که بسن 12 سال تمام (صغیر ممیز) رسیده باشند می توانند بنام خود در بانکها حساب پس انداز افتتاح نمایند، حق برداشت از این حسابها منحصراً با صاحب حساب  می باشد و دارندگان این قبیل حسابها می توانند پس از رسیدن سن 15 سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
  شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص صغیر
بر اساس قوانین و مقررات افراد در صورتی اهلیت معامله را خواهند داشت که سن آنان 18سال تمام باشد و یاحکم رشد از محاکم قضایی صالحه ارائه نمایند
1-  افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
تبصـره : نظر به اینکه هریک از پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه، دارای ولایت قهری می باشند لذا در صورت افتتاح حساب توسط هریک از آنان برای مولی علیه و درج این شرط که ”حق برداشت از حساب و بهره مندی از جایزه قرعه کشی قرض الحسنه، منحصراً با خود اوست“ طرف دیگر، حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.
2- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط مادران
مادر می تواند بنام فرزند صغیر خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.
3- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط اشخاص غیر
اشخاص دیگر بغیر از افرادی که نسبت به طفل حق ولایت و یا وصایت و یا قیمومیت دارند نیز می توانند به نفع طفل صغیر سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. مشروط بر اینکه نسبت به اینگونه حسابها افتتاح کننده هیچگونه حقی نخواهد داشت و ولی، وصی و قیم قانونی صغیر حق برداشت از حساب متعلقه را خواهد داشت.
شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد با مهر و اثر انگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده،  کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها، مجانین) می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز برای محجورین افتتاح نمایند. بدیهی است پس از رفع حجر و ارائه مستندات، خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اتباع خارجی مقیم ایران درقبال دریافت گذرنامه معتبر واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه درایران هستند می توانند طبق مقررات مربوط از این حساب استفاده نمایند.
تبصره : افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ درمحل صدور بلامانع است .
شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک منع قانونی ندارد و شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند :
1-      برداشت از حساب منفرداً یا متفقا
2-       نحوه بستن حساب توسط افتتاح کنندگان
3-      سهم هریک از شرکاء از موجودی حساب
تبصـره : در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی یا فوت یا حدوث حجر برای هریک از صاحبان حساب، موجودی به نسبت سهم تعیین شده هریک از شرکاء هنگام افتتاح حساب تقسیم خواهد شد. در صورتی که نسبت سهم تعیین نشده باشد به طور مساوی تقسیم می گردد.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی:
1- رعایت شرایط کامل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی درمورد اشخاص حقیقی .
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده ازاساسنامه شرکت (درمورد شرکتهای غیرسهامی اخذ فتوکپی گواهی شده شرکت نامه )
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکتها و یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که موارد ذیل درآن درج شده باشد :
الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیئت عامل شرکت
ب- مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونگی امضاء اسناد و اوراق را انجام می دهند.
پ- مدت وحدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیات عامل (مدیران اجرایی)
ت- تغییراتی اگر درموارد اساسنامه پیش آمده باشد.
ث- حق افتتاح حساب در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
مدیران و افتتاح کنندگان حساب قرض الحسنه پس انداز باید تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و یا هرگونه تغییرات در اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت را کتباً به بانک اعلام نمایند.
4- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء باید انجام گیرد.
5- تکمیل کارتهای افتتاح حساب (در 2 نسخه) ، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)
نحوه برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، در هریک از شعب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.
حساب پس اندازهای راکد :
اگر مانده حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آنها,کمتر از 10000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب پس اندازهای راکد انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد.
بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز:
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود  پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.
فوت مشتری :
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده پس انداز قرض الحسنه یا جایزه متعلقه به آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
1- گواهی حصر وراثت
2- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
3- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
درخصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
فقدان دفترچه قرض الحسنه پس انداز:
در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیز حساب مذکور را بسته و پس از اخذ تعهد نامه  حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد . در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه پس انداز ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.
اعطاء جوایز به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:
سالیانه به میزان 2% حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی بصورت جایزه بین دارندگان این حساب به قید قرعه تقسیم می گردد، مشروط بر اینکه حداقل به مدت سه ماه مبلغ 100.000 ریال در این نوع سپرده ها موجود باشد.توزیع  جوایز می تواند بصورت غیرنقدی باشد و جوایز نقدی مستقیماً به حساب برندگان واریز می گردد.

سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه نوعی حساب سپرده قرض الحسنه می باشد که می تواند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی افتتاح شود. صاحبان این حساب می توانند افراد مورد نظر خود را جهت دریافت وام قرض الحسنه از محل منابع تودیع شده به بانک معرفی کنند بانک نیز با اخذ کارمزد مربوط به عاملیت از طرف آنها نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه، انجام عملیات و دریافت اقساط آتی اقدام خواهد نمود. حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب سیصدهزار ریال می باشد و حداقل وام قرض الحسنه پرداختی از این حساب نیز مبلغ یکصدهزار ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 5 سال می باشد. این نوع پس اندازها نیز در قرعه کشی شرکت داده می شوند.
 شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص عادی
1- اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می توانند برای خود و افرادی که نسبت به آنها ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت دارند افتتاح حساب نمایند.
2- برای افتتاح این حساب متقاضی یا قائم مقام قانونی و یا اشخاصی که نسبت به وی ولایت، وصایت و یا قیمومیت دارند، بایستی شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و سایر مدارک قانونی لازم به یکی از شعب بانک مراجعه نمایند.
3- اشخاص بیسواد می توانند با ارائه شناسنامه عکس دار و دو قطعه عکس ، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و مهر و اثر انگشت سبابه دست راست آنها جانشین امضاء  می گردد.
4- حق برداشت از این حساب با صاحب آن یا ولی، وصی و قیم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب حساب خواهد بود.
تبصره : براساس ماده واحده مصوب سال 1357 ، اطفالی که بسن 12 سال تمام (صغیر ممیز) رسیده باشند می توانند بنام خود در بانکها حساب پس انداز افتتاح نمایند، حق برداشت از این حسابها منحصراً با صاحب حساب  می باشد و دارندگان این قبیل حسابها می توانند پس از رسیدن سن 15 سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
 شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص صغیر
بر اساس قوانین و مقررات افراد در صورتی اهلیت معامله را خواهند داشت که سن آنان 18سال تمام باشد و یاحکم رشد از محاکم قضایی صالحه ارائه نمایند
1-  افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
تبصـره : نظر به اینکه هریک از پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه، دارای ولایت قهری می باشند لذا در صورت افتتاح حساب توسط هریک از آنان برای مولی علیه و درج این شرط که ”حق برداشت از حساب و بهره مندی از جایزه قرعه کشی قرض الحسنه، منحصراً با خود اوست“ طرف دیگر، حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.
2- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط مادران
مادر می تواند بنام فرزند صغیر خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.
3- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط اشخاص غیر
اشخاص دیگر بغیر از افرادی که نسبت به طفل حق ولایت و یا وصایت و یا قیمومیت دارند نیز می توانند به نفع طفل صغیر سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. مشروط بر اینکه نسبت به اینگونه حسابها افتتاح کننده هیچگونه حقی نخواهد داشت و ولی، وصی و قیم قانونی صغیر حق برداشت از حساب متعلقه را خواهد داشت.
شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد با مهر و اثر انگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده،  کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها، مجانین) می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز برای محجورین افتتاح نمایند. بدیهی است پس از رفع حجر و ارائه مستندات، خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اتباع خارجی مقیم ایران درقبال دریافت گذرنامه معتبر واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه درایران هستند می توانند طبق مقررات مربوط از این حساب استفاده نمایند.
تبصره : افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ درمحل صدور بلامانع است .
شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک منع قانونی ندارد و شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند :
1-      برداشت از حساب منفرداً یا متفقا
2-       نحوه بستن حساب توسط افتتاح کنندگان
3-      سهم هریک از شرکاء از موجودی حساب
تبصـره : در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی یا فوت یا حدوث حجر برای هریک از صاحبان حساب، موجودی به نسبت سهم تعیین شده هریک از شرکاء هنگام افتتاح حساب تقسیم خواهد شد. در صورتی که نسبت سهم تعیین نشده باشد به طور مساوی تقسیم می گردد.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی:
1- رعایت شرایط کامل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی درمورد اشخاص حقیقی .
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده ازاساسنامه شرکت (درمورد شرکتهای غیرسهامی اخذ فتوکپی گواهی شده شرکت نامه )
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکتها و یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که موارد ذیل درآن درج شده باشد :
الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیئت عامل شرکت
ب- مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونگی امضاء اسناد و اوراق را انجام می دهند.
پ- مدت وحدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیات عامل (مدیران اجرایی)
ت- تغییراتی اگر درموارد اساسنامه پیش آمده باشد.
ث- حق افتتاح حساب در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
مدیران و افتتاح کنندگان حساب قرض الحسنه پس انداز باید تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و یا هرگونه تغییرات در اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت را کتباً به بانک اعلام نمایند.
4- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء باید انجام گیرد.
5- تکمیل کارتهای افتتاح حساب (در 2 نسخه) ، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)
نحوه برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، در هریک از شعب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.
حساب پس اندازهای راکد :
اگر مانده حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آنها,کمتر از 10000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب پس اندازهای راکد انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد.
بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز:
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود  پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.
فوت مشتری :
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده پس انداز قرض الحسنه یا جایزه متعلقه به آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
1- گواهی حصر وراثت
2- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
3- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
درخصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
فقدان دفترچه قرض الحسنه پس انداز:
در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیز حساب مذکور را بسته و پس از اخذ تعهد نامه  حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد . در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه پس انداز ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.
اعطاء جوایز به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:
سالیانه به میزان 2% حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی بصورت جایزه بین دارندگان این حساب به قید قرعه تقسیم می گردد، مشروط بر اینکه حداقل به مدت سه ماه مبلغ 100.000 ریال در این نوع سپرده ها موجود باشد.توزیع  جوایز می تواند بصورت غیرنقدی باشد و جوایز نقدی مستقیماً به حساب برندگان واریز می گردد.

سپرده جاری شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
-        متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت (اشخاص بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
-        سواد خواندن و نوشتن باشد.
-        معرف داشته باشد (حداقل یک نفر از مشتریان که نزد شعبه یا بانک تجارت حساب جاری دارد)
-        متقاضی جزء صادر کنندگان چکهای بلامحل نباشد (بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدورکیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند) و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه.
-        ارائه یکی از مدارک شناسایی معتبر عکس دار( شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی)  و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است (در صورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه )
-        ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن
-        تکمیل کارت افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) و فرم اسکن نمونه امضاء توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه،کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه گردد)
-   مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه
شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی
اشخاص حقیقی خارجی چنانچه متقاضی افتتاح حساب جاری باشند، ضمن رعایت شرایط مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی شرایط ذیل را نیز بایستی دارا باشند.
-        داشتن پروانه اقامت معتبر
-        ارائه گذرنامه معتبر (جایگزین اصل شناسنامه)
-        معرفی یک نفر از مشتریان بانک یا فردی که برای رئیس شعبه شناخته شده باشد و یا معرفی یکی از سازمانهای دولتی و سفارتخانه های خارجی که دال بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب باشد.
در خصوص اشخاص حقیقی خارجی که تحت مقررات خاص به عنوان پناهنده در ایران سکونت دارند و کارت آبی رنگ صادره وزارت کشور را نیز دارند مجاز به افتتاح حسابجاری در بانکهای ایران نمی باشند. افتتاح حسابجاری به نام آن عده از اتباع خارجی که با روادید (توریستی یا جهانگردی و یا موقت سه ماهه) وارد کشور شده و فاقد پروانه اقامت معتبر باشند امکان پذیر نمی باشد.
تبصره : افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک به نام اشخاص حقیقی خارجی مقیم خارج در صورتیکه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب دارای منشاء ارزی خارج از کشور باشد و پس از تسعیر به ریال به نرخ اعلام شده به حساب مورد نظر منظور گردد با تایید مشتری امکان پذیر می باشد. استفاده از حساب فقط در ایران و به ریال مستقیماً و یا به صورت دستور پرداخت از طریق کارگزار از داخل یا خارج کشور خواهد بود. ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز نخواهد داشت، استفاده از مانده حسابهای ریالی گشایش یافته قبلی و واریز وجه به حسابهای مربوطه به ترتیب مذکور در فوق خواهد بود.
شرایط افتتاح حساب برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی
جهت افتتاح حساب علاوه بر اینکه تمام شرایط و مقرراتی که برای اشخاص حقیقی ایرانی در نظر گرفته شد باید مدنظر قرار گیرد لازم است صحت امضاء صاحب حساب روی برگ درخواست و کارت نمونه امضاء از طرف سفارت یا کنسولگری دولت ایران مقیم شهری که درخواست کننده در آنجا اقامت دارد تصدیق و گواهی گردد.
نحوه افتتاح حساب شرکتهای داخلی      
شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1-      رعایت کامل شرایط افتتاح حساب جاری در مورد اشخاص حقیقی
2-      ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکتهای غیر سهامی اخذ و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است
3-      ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد :
الف ـ نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت .
ب ـ مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج ـ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل (مدیران اجرایی).
د ـ در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد.
ه ـ مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
 ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکتها.
4-   ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان.
توضیح : مدیران می توانند کلیه مدارک فوق الذکر را ضمیمه نامه نموده و به شعبه ارسال نمایند و طی آن تقاضای افتتاح حساب نمایند تا پس از استعلام، با حضورشان نسبت به افتتاح حساب اقدام گردد.
5-  بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت (با درج مشخصات حقوقی) و با نام هر یک از مدیران (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با ذکر مشخصات فردی) توسط مسئول مربوطه.
6- تکمیل کارتهای مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در دو نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی.
7- مطالعه وقبول مقررات و شرایط عمومی حساب مزبور توسط مدیران، امضاء آن و ممهور به مهر شرکت نمودن.
هر یک از صاحبان مجاز شرکت در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نمایند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به غیر قید شده باشد، مادامی که شرکت تغییرات حاصله در هیات مدیره و یا هر گونه تغییر را به اطلاع بانک نرسانیده باشد و همچنین اختیارات هیات مدیره نیز منقضی نگردیده باشد چکها و اسناد صادره شرکت با امضاهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجرای است و به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید کارتهای نمونه امضا تجدید شود و اسناد مدارک ثبتی نیز اخذ گردد.
تبصره : مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و هرگونه تغییر آدرس را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیات مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
نحوه افتتاح حساب شرکتهای در شرف تاسيس      
افتتاح حسابجاری به نام شرکت در شرف تاسیس مانعی ندارد ولی حق انجام عملیات بانکی به خصوص برداشت از حساب را ندارند مگر اینکه شرکت به ثبت برسد و یا از تشکیل آن رسماً انصراف حاصل شود.
هیات موسس شرکت پس از ارائه مدارک لازم به نام شرکت در شرف تاسیس به اداره ثبت شرکتها ، در صورتیکه نام شرکت و مدارک ارائه شده مورد تایید قرار گیرد به منظور واریز نقدی سرمایه نسبت به افتتاح حسابجاری شرکت در شرف تاسیس جهت واریز کل سرمایه و یا حداقل بخشی از سرمایه بر اساس درصد تعیین شده در قانون تجارت، اخذ تاییدیه اقدام و به اداره ثبت شرکتها ارائه می دهند.
به اینگونه شرکتها، قبل از به ثبت رسیدن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد و در صورت عدم ثبت شرکت (تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه)، واریز کنندگان می توانند با ارائه رسید بانک و گواهینامه ای از عدم ثبت شرکت، وجه واریز شده را دریافت نمایند.
شرکتهای با مسئولیت محدود می توانند سرمایه را به بانک واریز ننموده و مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره گواهی نماید که کلیه سرمایه تحویل گردیده است و این گواهی جهت اداره ثبت شرکتها کافی می باشد.
  نحوه افتتاح حساب انجمنهای ثبت شده      
برای افتتاح حسابجاری جهت انجمنهای ثبت شده صرفنظر از هدف تاسیس این موسسات که ممکن است علمی فرهنگی، ادبی و ... باشد اخذ مدارک زیر ضروری است.
الف ) رونوشت مصدق اسناسنامه و مرامنامه ثبت شده انجمن.
ب ) یک نسخه روزنامه رسمی کشور مبنی بر انتشار آگهی تاسیس انجمن .
در اساسنامه ثبت شده انجمنها باید اجازه افتتاح حسابجاری به هیات مدیره و مسئولین انجمن داده شده باشد، سمت کسانی که حق امضا دارند و صلاحیت آنان نیز محرز و مشخص شده باشد، سایر شرایط افتتاح حسابجاری جهت انجمنهای ثبت شده، مثل شرایط افتتاح حسابجاری برای شرکتها می باشد. لازم است قبل از انقضای مدت اختیارات مدیران انجمن مراتب را کتباً به انجمن مربوطه اعلام تا اگر تغییر در اختیارات یا مدیران ایجاد شده باشد مراتب را در روزنامه رسمی کشور آگهی نموده و کارتهای نمونه امضای جدید هم اخذ و ارائه گردد
نحوه افتتاح حساب انجمنهای ثبت نشده      
انجمنهای ثبت نشده مانند انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس و ... افتتاح حسابجاری برای این انجمنها شبیه افتتاح حسابجاری برای اشخاص حقیقی مشترک می باشد.
موارد قابل توجه :
در کارت نمونه امضای حسابجاری تصریح گردد هر وقت و یا هر چند بار رئیس انجمن کتباً اشخاصی را به عنوان عضو جدید و امضا کننده معرفی نمایند صاحبان امضای قبلی حق مداخله و یا استفاده از حساب را به هیچ وجه ندارند و ادعائی هم نداشته باشند.
مدارک مورد نیاز برای افتتاح این حساب مشابه افتتاح حسابجاری مشترک برای اشخاص حقیقی است.
 نحوه افتتاح حساب بانکهای داخلی      
افتتاح حسابجاری برای بانکهای محلی بر حسب تقاضای اداره مرکزی آنها (امور مالی) صورت می گیرد و نام استفاده کنندگان از حساب بوسیله شعبه ذیربط در مرکز و شهرستانها به بانک معرفی می شوند. نمونه امضای دارندگان امضاهای مجاز بانکها از طریق اداره مرکزی بانک به بانک محال علیه (بانک افتتاح کننده حساب)ابلاغ می گردد.
شرایط افتتاح حسابجاری برای بانکها عیناً مشابه مقرراتی است که برای اشخاص حقوقی باشد. گشایش حسابجاری بانکها نزد بانک مرکزی براساس ارائه اساسنامه و حکم مدیرعامل که از طرف شورای عالی بانکها صادر شده امکان پذیر است.
شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتها و موسسات خارجی
افتتاح حسابجاری برای دفاتر نمایندگی بانکها و شرکتهای خارجی که در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت رسیده باشند عیناً مانند شرکتهای ایرانی عمل می گردد. شرایط و مدارکی را که جهت افتتاح حسابجاری شرکتهای ایرانی در نظر گرفته شده اخذ و انجام می گردد.
معمولاً این شرکتها نماینده یا نمایندگانی را در ایران جهت گشایش حسابجاری مامور می نمایند و به آنان وکالت می دهند. چنین وکالتنامه ای باید توسط مراجع صلاحیتدار قانونی با انجام تشریفات کامل در محل صدور تنظیم و با گواهی کنسولگری یا سفارت ایران تکمیل گردد و از طرف وزارت امور خارجه نیز گواهی گردد تا بعداً مورد اشکال واقع نگردد. چون ممکن است مبالغ قابل توجهی به استناد وکالتنامه توسط وکیل یا وکلای مربوطه دریافت و پرداخت گردد، وکالتنامه تنظیمی بایستی از هر لحاظ جامع و کامل باشد و کلیه شرایط و مقررات لازم را داشته باشد، مثلاً حق افتتاح حسابجاری در خارج از کشور (ایران) در اسناسنامه پیش بینی شده باشد و صاحبان امضاء مجاز و مدیران حق توکیل داشته باشند و در وکالتنامه باید حق هر گونه عملیات بانکی (دریافت و پرداخت، صدور چک، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب و احتمالاً قبول تعهد) پیش بینی شده باشد.
ممکن است تقاضای شرکت خارجی از طریق کارگزاران خارجی رسیدگی و ارسال شود. اگر صاحبان امضای مجاز شرکت شخصاً و راساً از حسابجاری استفاده ننمایند و قرار باشد به وسیله نماینده یا وکیل ایشان اقدام گردد در این صورت نیز باید شرکت با تایید نظر کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحی که گذشت تهیه و ارسال نماید.
در هر صورت به محض گشایش حسابجاری مراتب باید کتباً به شرکت اصلی اطلاع داده شود و خواسته شود که هر گونه تغییری را کتباً به بانک اعلام نمایند.
حسابجاری مزبور بدون سود بوده و تسهیلاتی نظیر اضافه برداشت را شامل نمی گردد، افتتاح حسابجاری برای شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت نرسیده باشند موکول به کسب اجازه از مدیریت بین الملل می باشد.
تبصره : افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون تحویل دسته چک به نام اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج در صورتیکه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب، دارای منشاء ارزی خارج از کشور باشند و پس از تسعیر به ریال به نرخ اعلام شده به حساب مورد نظر منظور گردد بلامانع می باشد، استفاده از این حساب فقط در ایران و به ریال مستقیماً و یا به صورت دستور پرداخت از طریق کارگزار از داخل یا خارج کشور خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز را نخواهد داشت. حسابهای جاری افتتاح شده قبلی نیز بر همین منوال خواهد بود. اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران که طرف قرارداد موسسات داخلی هستند. افتتاح هر گونه حساب ریالی به نام چنین اشخاصی، چنانچه وجوه واریزی به آن دارای منشاء ارزی خارج از کشور نباشد با رعایت شرایط زیر بلامانع است.
قرارداد مربوطه دارای سهم ریالی بوده و مراتب توسط کارفرما تایید شده باشد.
حداکثر وجوه قابل واریز به حساب معادل سهم ریالی قرارداد مربوطه خواهد بود.
واریز وجوه به حساب در مقابل تایید ذیحسابی یا مدیر امور مالی سازمان یا موسسه طرف قرارداد مبنی بر پرداخت وجه ریالی قرارداد صورت گیرد.
تبصره : سقف ریالی قرارداد با توجه به میزان وجوه واریزی به چنین حسابهایی باید کاملاً رعایت و مورد کنترل قرار گرفته و مسئولیت نظارت بر حسن جریان چنین کنترلی به عهده مسئول شعبه خواهد بود.

حساب جاری مشترک شرایط افتتاح حساب جاری مشترک
افتتاح حساب جاری برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقیقی بلامانع بوده و لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند :
برداشت از حساب جاری منفرداً یا متفقاً خواهد بود
سهم هر یک از شرکاء باید در کارت حسابجاری مشخص و معین گردد که در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی و یا بروز هر گونه مشکلی برای صاحبان حساب و اطلاع بانک، حساب مشترک مسدود و موجودی حساب به نسبت سهم الشرکه بین آنها تقسیم گردد (در صورتیکه سهم هریک  تعیین نشده باشد بالسویه تقسیم خواهد شد).
نحوه بستن این حساب نیز باید از طریق شرکاء مشخص گردد، اینکه به تقاضای یک یا چند نفر می تواند حساب را مسدود و سهم هر یک را پرداخت نمود. تمامی موارد تعیین تکلیف موجودی حساب در مواقع خاص باید در قسمت توضیحات کارتهای افتتاح حسابجاری قید و به امضای مجدد شرکاء رسیده باشد.
بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء یا ورشکسته شدن (با تایید اداره ورشکستگی) و یا حجر و یا مسدودی موجودی هر یک بنابر تقاضای مراجع قضایی، حساب مشترک را بسته، سهم متوفی را به ورثه قانونی طبق ارائه دادنامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و یا مبلغ مسدود توسط اداره ورشکستگی را به آن اداره و یا هر نوع مسدودی قانونی را به نسبت سهم تعیین شده در صورت مطالبه پرداخت و بقیه سهم شرکاء را درحساب بستانکاران موقت نگهداری و مراتب را به مابقی شرکاء اطلاع و سهم هر یک را پرداخت  نمایند.

حساب جاری سحر طرح حساب جاری سحر یکی از مهمترین و موثرترین برنامه های بانک در جهت ارتقاء کیفیت ، سرعت عملیات بانکی و ارائه خدمات جدید می باشد و با اجرای آن امکان انجام عملیات بانکی برای حسابهای تحت پوشش بصورت لحظه ای فراهم می گردد.
سیستم حساب جاری سحر سامانه ای است با قابلیت های پردازش لحظه ای اطلاعات که امکان دسترسی آنی شعب تحت پوشش را به حسابهای قرض الحسنه جاری سحر در سراسر کشور مهیا می سازد.
شرایط و ضوابط حساب جاری سحر
افتتاح حساب جاری سحر :
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری عادی می باشند، می توانند از طریق شعب دارای این سامانه طبق روال موجود نسبت به افتتاح حساب جاری عادی اقدام نموده و شعب می توانند براساس موارد مندرج در بند ب نسبت به تبدیل حساب مذکور به سحر اقدام نمایند.
تبدیل حساب جاری به حساب جاری سحر :
با درنظر گرفتن محدودیت های موجود در هر سیستم ، و با توجه به حساسیت سیستم های Online ، و از آنجائیکه سیستم حساب جاری سحر امکانی است که بانک برای مشتریان فعال و ارزنده خود فراهم نموده است ، شعب بانک بمنظور تبدیل حساب جاری عادی مشتری به حساب جاری سحر ، با بررسی وضعیت حساب مشتری از نظر گردش حساب ، نحوه تعامل مشتری با بانک و نیاز مشتری و ... ، از ضرورت تبدیل حساب جاری عادی مشتری به جاری سحر اطمینان حاصل و سپس نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
توجه : با توجه به شرایط خاص برخی از حسابها از جمله حسابهای دولتی که پرداخت چکهای آنها منوط به ارائه تائیدیه از سوی سازمان ذیربط می باشد و یا حسابهای مشتریان خاص که وجوه واریزی به حساب آنها طی شرایط و فرمی خاص از مشتری دریافت می گردد. شعب به هنگام بررسی درخواست مشتریان جهت تبدیل حساب جاری عادی مشتری به حساب جاری سحر با درنظر گرفتن شرایط حساب ، از فراگیر نمودن اینگونه حسابها و همچنین حسابهایی که دارای گردشهای زیاد با ارقام پائین می باشند خودداری نماید.
نحوه واریز به حساب
-    واریز وجه به حسابهای سحر در شعبی که دارای سیستم سحر است همانند روال حسابجاری عادی بوده که به محض واریز مبلغی به حسابهای سحر ، امکان برداشت آن توسط سایر شعب فراهم می باشد.
-   انجام عملیات واریز وجه به حسابهای جاری سحر در شعبی که دارای سامانه سحر نمی باشند در روز بعد بحساب مورد نظر منظور می گردد. ضمناً‌در صورت قطع ارتباط شعب سحر با مرکز ، واریز وجوه چکهای واگذار شده و اسناد واریزی مشتری با 24 ساعت تاخیر انجام می پذیرد.
توجه : از آنجائیکه در سیستم حساب جاری سحر امکان بدهکار نمودن مانده حساب وجود ندارد ، لذا شعب فاقد سیستم سحر ، مجاز به اخذ اعلام وصول برای حسابهای سحر نبوده و می باید مشتری را از این موضوع آگاه نمایند و در صورت نیاز مشتری به استفاده از مبلغ واریزی به حساب خود در همان روز واریز( اعلام وصول ) ، نامبرده را به نزدیکترین شعبه دارای سامانه سحر راهنمایی تا مبلغ واریزی خود را از طریق شبکه شعب دارای سیستم سحر واریز نمایند.
نحوه برداشت از حساب
-        برداشت وجه از حسابهای جاری سحر در کلیه شعب دارای سامانه، به صورت نقدی و انتقالی امکان پذیر می باشد.
-        استفاده از چک عمومی برای حسابهای سحر تنها در شعب دارنده حساب مقدور می باشد.
-        بابت برداشت وجه از هر برگ چک ، مبلغی جهت کارمزد مطابق تعرفه سالیانه بانک از دارنده چک اخذ خواهد شد.
سایر موارد
-        امکان صدور صورتحساب برای دارندگان حساب جاری سحر توسط کلیه شعب دارای سامانه سحر، ایجاد گردیده است . بدین منظور شعب براساس درخواست کتبی صاحبان حساب که حضوراً ارائه می گردد و پس از کنترل امضاء نسبت به تهیه صورتحساب اقدام می نمایند.
-         دریافت دسته چک جدید صرفاً از طریق شعبه دارنده حساب امکان پذیر می باشد.
-        صدور گواهی عدم پرداخت چک سحر به هر علت برعهده شعبه دارنده حساب بوده و در صورت تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت توسط مشتری ، شعب از طریق دورنگار و طبق روال موجود نسبت به درخواست مشتری اقدام می نمایند.
-        درصورتی که مشتری دارای حساب جاری سحر درخواست غیر فراگیر نمودن حساب جاری خود را بنماید شعب ابتدا از بازگشت چکهای صادره مشتری اطمینان کامل حاصل نموده و با جمع آوری چک های استفاده نشده مشتری نسبت به صفر نمودن مانده و بستن حساب مشتری در سیستم اقدام می نمایند و با افتتاح حساب دیگری در سیستم عادی شعبه امکان ادامه فعالیت مشتری را فراهم می کنند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص عادی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نماید.
بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پایان هر دوره به نسبت مدت ومبلغ سپرده طبق آئین نامه ودستورالعملهای بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.
1- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
2- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه (در صورت تغییرات کپی از صفحه توضیحات) .
3- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب ( روی کارت و ظهر کارت) وفرم اسکن نمونه امضاء با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن، شغل.
4- پرداخت 100,000 ریال به عنوان حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب.
5-پرداخت هزینه تمبر جهت الصاق برروی قرارداد (کارت افتتاح حساب) طبق تعرفه سالیانه.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد صغیر
- افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری با ارائه شناسنامه ولی و صغیر و قیم نامه می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.
تبصره: نظرباینکه  هر یک از پدر و جد پدری میتوانند برای مولی علیه  حساب سرمایه گذاری افتتاح نمایندو درزمان افتتاح حساب چنانچه قید نمایند  ” حق برداشت از حساب ، منحصراً با خود اوست طرف دیگر حق برداشت از  حساب مزبور را نخواهد داشت . درغیراینصورت باتوجه بسمت ولایت که  قانونگذاربرای پدروجدپدری قائل گردیده است هریک ازایشان تارسیدن صغیربه سن کبرحق برداشت ازحساب مزبورراخواهندداشت .
    - افتتاح حساب توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به منظور هبه نمودن به اطفال صغیر با رعایت موارد ذیل امکان پذیر میباشد:
 -     به بانک وکالت داده شود  که پس از  رسیدن طفل معرفی شده به سن 18 سال تمام و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه، کلیه وجوه موجود و منافع متعلق به حساب افتتاح شده (اعم از اصل و منافع)را به وی هبه نماید.
 -    حق برداشت از حساب مفتوحه تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام، منحصراً با افتتاح کننده حساب خواهد بود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد بیسواد
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص بیسواد با مهر و اثرانگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها و مجانین) می توانند با ارائه قیم نامه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای محجورین افتتاح نمایند . بدیهی است پس از رفع حجر وارائه مستندات خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد حقیقی خارجی
 افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال دریافت گذرنامه معتبر واحرازهویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوطه از این حساب استفاده نمایند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت مشترک منع قانونی نداردو شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان بهٌ موارد ذیل توجه نمایند:
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب و اسکن نمونه امضاء با درج کامل مشخصات شناسنامه،کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل :
- نحوه برداشت از حساب مشخص شود(منفرداً خواهد بود و یا متفقاً).
- نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان.
- تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد(در صورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی) و تطبیق با اصل آن.
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین تغییرات منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و کدملی وسایرمشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شرکت پیش بینی یا بطور کلی افتتاح حسابهای بانکی قید شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
تبصره : مدیران و افتتاح کنندگان حساب باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری را که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره در رابطه با سمت ، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
4- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه مدیران شرکت و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها (طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی).
5- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب وفرم اسکن نمونه امضاء، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به نام اشخاص حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقوقی بلامانع می باشد.
منافع پرداختی به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 - حداقل مدت سپرده های کوتاه مدت جهت اختصاص سود، گذشت 30 روز از تاریخ افتتاح (برای بار اول) می باشد.پس از مدت مذکور، سود متعلقه به نسبت کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان ماه پرداخت می گردد.
 - سود به صورت روز شمار محاسبه و مـاهـانه واریز می گردد و سپرده هایی مشمول دریافت سود می باشند که حداقل 30 روز، دارای حداقل مانده تعیین شده باشند.
 - شعب می توانند حسب درخواست سپرده گذار, نسبت به چاپ و ارائه اعلامیه واریز سود, در محدوده تاریخی مورد نظر اقدام نمایند.
نحوه برداشت از حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در شعبه افتتاح کننده حساب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.
بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه به او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.
فقدان دفترچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
  در صورت مفقود شدن دفترچه این نوع حساب، صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیزپس از دریافت تعهدات لازم، حساب مذکور را بسته و حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد. در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد
اگر مانده حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یک سال تمام راکد و عملکرد نداشته باشد و موجودی آنها کمتر از 10000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب پس اندازهای راکد انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب سپرده راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد.
فوت صاحب حساب
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و منافع آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
-گواهی حصر وراثت
- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
انجام امور بانکی توسط وکیل
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول نمایند مشروط بر اینکه:
الف) وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی در بانک تجارت یا کلیه بانکها، به طور کامل با تصریح هر یک از اقدامات و اختیارات لازم جهت افتتاح حساب، برداشت وجه، بستن حساب و امثالهم در وکالتنامه قید گردیده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در کارتهای نمونه امضاء درج گردد.
ب) در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران در صورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً اعطای وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند الف انجام پذیرد.

سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری مدت دار به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نماید.
بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پایان هر دوره به نسبت مدت ومبلغ سپرده طبق آئین نامه ودستورالعملهای بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.
 شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص عادی
1- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
2- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه (در صورت تغییرات کپی از صفحه توضیحات) .
3- تکمیل و امضاء فرم شرایط سپرده با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن، شغل.
4- پرداخت حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح حساب.
5- پرداخت هزینه تمبر جهت الصاق برروی قرارداد طبق تعرفه سالیانه.
6- معرفی یک حساب دربانک تجارت جهت واریز سود ماهیانه.(اعم از جاری،قرض الحسنه ویا کوتاه مدت)
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد صغیر
- افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری با ارائه شناسنامه ولی و صغیر و قیم نامه می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند.
تبصره: نظرباینکه هر یک از پدر و جد پدری میتوانند برای مولی علیه حساب سرمایه گذاری افتتاح نمایندو درزمان افتتاح حساب چنانچه قیدنمایند ”حق برداشت از حساب، منحصراً با خود اوست طرف دیگر حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.درغیراینصورت باتوجه بسمت ولایت که قانون گزار برای پدروجدپدری قائل گردیده است هریک ازایشان تارسیدن صغیربه سن کبرحق برداشت ازحساب مزبورراخواهندداشت .
افتتاح حساب توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به منظور هبه نمودن به اطفال صغیر با رعایت موارد ذیل امکان پذیر میباشد:
- به بانک وکالت داده شود که پس از رسیدن طفل معرفی شده به سن 18 سال تمام و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه، کلیه وجوه موجود و منافع متعلق به حساب افتتاح شده (اعم از اصل و منافع)را به وی هبه نماید.
- حق برداشت از حساب مفتوحه تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام، منحصراً با افتتاح کننده حساب خواهد بود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد بیسواد
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص بیسواد با مهر و اثرانگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی فرم قرارداد عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده باید فرم قرارداد جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها و مجانین) می توانند با ارائه قیم نامه حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای محجورین افتتاح نمایند . بدیهی است پس از رفع حجر وارائه مستندات خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال دریافت گذرنامه معتبر واحرازهویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوطه از این حساب استفاده نمایند.
تبصره: افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ در شهرستان محل صدور بلامانع است.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار مشترک :
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بصورت مشترک منع قانونی نداردو شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان بهٌ موارد ذیل توجه نمایند:
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- تکمیل و امضاء فرم قرارداد با درج کامل مشخصات شناسنامه،کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل :
- نحوه برداشت از حساب مشخص شود(منفرداً خواهد بود و یا متفقاً).
- نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان.
- تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد(در صورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی) و تطبیق با اصل آن.
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین تغییرات منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و کدملی وسایرمشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای شرکت پیش بینی یا بطور کلی افتتاح حسابهای بانکی قید شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
تبصره : مدیران و افتتاح کنندگان حساب باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری را که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره در رابطه با سمت ، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
4- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه مدیران شرکت و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها (طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی).
5- تکمیل و امضاء فرم قرارداد شرایط سپرده، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی).
6- معرفی یک حساب در بانک تجارت جهت واریز سود ماهیانه. (اعم از جاری،قرض الحسنه ویا کوتاه مدت)
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به نام اشخاص حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقوقی بلامانع می باشد.
مدت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
مدت سپرده سرمایه گذاری مدت دارشش ماهه، یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد.
تمدید سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد. بدیهی است از تاریخ تمدید، مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه جدید خواهد بود.
قدان برگ گواهینامه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
در صورت مفقود شدن برگ گواهینامه سپرده، صدور المثنی منوط به اخذ تعهد نامه محضری خواهد بود.
ابطال سپرده های سرمایه گذاری مدت دار:
سپرده گذار گواهینامه تودیع سپرده خود را به شعبه تحویل می دهد و کتباً تقاضای استرداد وجه سپرده و منافع متعلقه خود را می نماید.مسئول مربوطه با توجه به سررسید و اطمینان از صحت امضاء مشتری بر روی تقاضا و پس از کنترلهای لازم، منافع متعلقه از طریق سیستم و به شرح ذیل محاسبه می نماید:
1- چنانچه سپرده شش ماهه بعد از 30 روز وقبل از سررسید مسترد گردد سودی معادل نیم درصد کمتر از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت روز شمار و به تعداد کل روزهای سپرده گذاری به وی پرداخت می گردد و چنانچه قبل از 30 روز مسترد گردد سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
2-  در صورتی که سپرده یکساله قبل از سال اول و قبل از 6 ماه ابطال گردد سپرده کوتاه مدت تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های کوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهدشد.
3-  در صورتی که سپرده یکساله پس از گذشت 6 ماه و قبل از پایان سال اول ابطال گردد سپرده شش ماهه تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های شش ماهه به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهدشد.
4-  در صورتی که سپرده دو ساله پس از گذشت یکسال و قبل از پایان سال دوم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های یکساله به سپرده گذار تعلق می گیرد.
5-  در صورتی که سپرده های سه ساله از سال دوم به بعد و قبل از پایان سال سوم ابطال شود سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های دو ساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
6-  در صورتی که سپرده های چهار ساله، بعد از سال سوم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های سه ساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
7-  در صورتی که سپرده های پنج ساله، بعد از سال چهارم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های چهارساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
8-  در محاسبه مدت برای تعیین سود انواع سپرده ها که قبل از سررسید باطل می گردندکل تعداد روزهای سپرده گذاری منظور خواهد شد.
منافع پرداختی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
 - سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری اشخاص بر اساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در هر سال بوده که بصورت روز شمار محاسبه و همه ماهه در اول ماه پرداخت می گردد.
 - سپرده گذار می تواند در صورت تغییر مکان جهت سهولت در دریافت سود ماهانه خود و عدم ابطال سپرده ، حسابی در هر یک از شعب بانک تجارت معرفی و از واریز سود به آن بدون تاخیر در واریز بهره مند گردد.
 - پرداخت سود مذکور به طور علی الحساب بوده و تسویه حساب نهایی با سپرده گذار در هنگام ابطال سپرده یا پس از سررسید به عمل خواهد آمد.
 - شعب می توانند حسب درخواست سپرده گذار, نسبت به چاپ و ارائه اعلامیه واریز سود, در محدوده تاریخی مورد نظر اقدام نمایند.
تقسیم سپرده ها به اجزاء کوچکتر
تقسیم انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به اجزاء کوچکتر، با رعایت حداقل مجاز جهت افتتاح اینگونه حسابها و با مبالغ مساوی صورت می پذیرد تا ابطال قسمتی از سپرد ه ها، موجب ابطال بقیه سپرده ها و در نتیجه برگشت سود متعلقه نشود. 
انتقال سپرده به اشخاص دیگر با حفظ شرایط سود
 سپرده گذار با استفاده از این ویژگی می تواند در صورت نیاز به وجه نقد سپرده خـود، با مراجعه به شعبه و تکمیل قسمت مربوطه(در ظهر برگ گواهی سپرده خود) آن را بدون تغییر در شرایط سود به اشخاص دیگر انتقال دهد.
فوت صاحب حساب
پس از فوت صاحب حساب، به منظور حفظ منافع مشتریان این نوع حسابها ابطال نمی شود و تا زمان تسویه امکان واریز سود بحساب معرفی شده وجود خواهد داشت.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه گذاری مدت دار و منافع آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
-گواهی حصر وراثت
- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
انجام امور بانکی توسط وکیل
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول نمایند مشروط بر اینکه:
 الف) وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی در بانک تجارت یا کلیه بانکها، به طور کامل با تصریح هر یک از اقدامات و اختیارات لازم جهت افتتاح حساب، برداشت وجه، بستن حساب و امثالهم در وکالتنامه قید گردیده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در کارتهای نمونه امضاء درج گردد.
 ب) در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران در صورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً اعطای وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند الف انجام پذیرد.

خواندن 4542 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه