بانک نمونه

bnr
             

د02172020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک رفاه

بانک رفاه

alt

قرض الحسنه پس انداز با افتتاح این حساب شما مبلغی را بصورت سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به بانک می‌سپارید بانک موجودی این حسابها را بصورت تسهیلات قرض الحسنه برای اموری چون ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، امور عام المنفعه و رفع نیازهای ضروری به متقاضیان می پردازد.
به موجودی حسابهای پس انداز سودی تعلق نمی‌گیرد و از گیرندگان این قبیل تسهیلات نیز سودی دریافت نمی گردد.اصل موجودی پس انداز شما در صورت مطالبه در هر زمان قابل استرداد است. شما می‌توانید با پرداخت مبلغی به دلخواه(حداقل 100،000 ریال تا میلیاردها ریال) حساب قرض الحسنه داشته باشید.
اگر حداقل موجودی شما 100،000 ریال باشد، می‌توانید در قرعه کشی سالانه جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز شرکت کرده و در صورت برنده شدن، از جوایز نقدی و غیر نقدی بانک رفاه بهره مند گردید.
بانک رفاه برای راحتی شما، حساب پس‌انداز همراه را که حساب پس‌انداز فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجوه خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.
مزایای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای مشتریان:
1- کمک به نیازمندان و برخورداری از اجر اخروی اعطای قرض الحسنه به دیگران
2- شرکت در قرعه کشی هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی سالانه بانک
3- در اولویت بودن دارندگان این نوع حساب برای دریافت انواع تسهیلات
نحوه قرعه کشی جوایز حسابهای پس انداز
مراسم قرعه کشی و اعطای جوایز، در حال حاضر سالانه یک بار انجام میگیرد و جوایز در نظر گرفته شده به برندگان خوش شانس اهدا می شود. این مراسم با حضور و نظارت نمایندگان بانک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده بانک مرکزی ج .ا. ا برگزار می‌شود. زمان و مکان اجرای مراسم از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار به اطلاع عموم می‌رسد. مضافا"آنکه ضمن هماهنگی قبلی با بانک، حضور دارندگان حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در این مراسم امکان پذیر می‌باشد.
شرایط شرکت در قرعه کشی و بهره مندی از جوایز
حداقل موجودی برای شرکت در قرعه کشی 100.000 ریال و به ازاء هر 50.000 ریال در هر روز یک امتیاز تخصیص می‌یابد. برای شرکت در قرعه کشی داشتن حداقل مانده 100.000 ریال در آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی و یا مفتوح بودن حساب در آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی ( داشتن حداقل 1 ریال موجودی ) به شرط حفظ موجودی 100.000 ریال به مدت 90روز متوالی از تاریخ شروع دوره لغایت آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، الزامی است.
شرط دریافت جایزه برای برندگان، مفتوح بودن حساب با هر مبلغ موجودی ( مانده صفر نباشد) در روز قرعه کشی و حفظ مبلغ 100.000 ریال به مدت 3 ماه متوالی از تاریخ شروع دوره لغایت 89 روز پس از آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی می باشد.
مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای افراد حقیقی
1- داشتن حداقل 12 سال تمام (برای افراد کمتر از 12 سال، پدر، مادر و یا قیم قانونی فرد میتواند افتتاح حساب نماید)
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی
3- دوقطعه عکس(برای افراد بی سواد)
4- تکمیل کارت حساب پس انداز شعبه
5- ارائه مهر نام و نام خانوادگی و اخذ اثر انگشت و معرفی فرد امین جهت افراد روشندل و معلول از دو دست و مشتریانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) به شرط اجازه افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز طبق اساسنامه می توانند با ارائه مدارک رسمی، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب مذکور برای شخص حقوقی به شرح ذیل می باشد:
1-  اصل و فتوکپی شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
2- اصل و فتوکپی اساسنامه یا شرکت نامه (حسب مورد ) که در آن مجاز بودن شرکت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ذکر شده باشد.
3- اصل و فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی (اشخاص حقوقی مکلفند در صورت هر گونه تغییر در صاحبان امضاء مجاز شرکت، مراتب را با ارائه آگهی تغییرات فوراً به بانک اعلام و صاحبان امضا مجاز جدید را معرفی نمایند. در غیر این صورت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.)
4- اصل و فتوکپی مجوز فعالیت شرکت

قرض الحسنه جاری در این حساب، شما پول خود را برای مقاصد خاصی به بانک می سپارید و دسته چک دریافت می کنید، تا در هر لحظه که اراده نمایید با صدور چک از حساب خود برداشت یا در وجه شخص ثالث حواله فرمایید. بانک رفاه برای راحتی شما، حساب جاری همراه را که حساب جاری فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجه چکهای خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.
مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری:
الف) اشخاص حقیقی
1- داشتن حداقل 18 سال تمام
2- نداشتن چک برگشتی طبق استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا
3- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی
4- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
5- داشتن معرف معتبر و مورد اعتماد بانک
6- مجوز نوع فعالیت اعم از پروانه کار ،پروانه بهره برداری و یا گواهی اشتغال برای کارکنان دولت
7- تکمیل کارت حسابجاری
8- امضاء قرارداد حسابجاری و قبول شرایط عمومی حسابجاری
9- دارا بودن اقامتگاه
10- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
11- اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت
12- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی در خصوص مشاغل آزاد
13-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضای قرارداد حساب جاری بانک
ب) اشخاص حقوقی:
1- اصل و تصویر اساسنامه و شرکتنامه یا اظهارنامه (اساسنامه یا مرامنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)، شناسه ملی
2- اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)
3- اصل و تصویرکارت ملی، شناسنامه عکس دار اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به انضمام آدرس محل فعالیت و کد پستی
4- ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه ، ترکیب هیأت مدیره ، مدت اعتبار یا اختیارات ایشان
5- قرار نداشتن نام شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در لیست افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- اخذ اطلاعات از محل شرکت و وضعیت مالی شرکت و مدیران
7-داشتن یک نفر معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک
حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد
8-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضا قرارداد حساب جاری بانک، تکمیل کارت حساب جاری و معرفی دارندگان حق امضاء و تعیین شرایط برداشت از حساب
9-اصل و تصویر مجوز فعالیت شرکت
10-اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت
11- تعیین اقامتگاه با استناد به اقامتگاه معین شده شرکت در اساسنامه

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی با حداقل مبلغ 50،000 ریال،این حساب را می توانید افتتاح نمایید.در حال حاضر نرخ سود علی‌الحساب این نوع سپرده‌ها در این بانک 6 درصد در سال و محاسبه آن بصورت روز شمار می‌باشد، مشروط بر اینکه هنگام افتتاح حساب ، حداقل مانده (50،000  ریال ) جهت دریافت سود در طول مدت 30 روز حفظ گردد.
بانک رفاه برای راحتی شما، حساب کوتاه‌مدت همراه را که حساب کوتاه‌مدت فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجوه خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید. با افتتاح حساب کوتاه مدت همراه، علاوه بر استفاده ازمزایای فوق از سود روزشمار نیز بهره‌مند خواهید شد.

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت شـرایـط تـمـدیـد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
شما می توانید شخصا" در سررسید سپرده تان به بانک مراجعه و آن را تمدید نمایید ویا اجازه تمدید آن را هنگام افتتاح حساب کتبا" در قرارداد افتتاح سپرده به بانک بدهید.بانک موظف است ،در  برگ سپرده تاریخ تمدید را قید و تائید نماید.تمدید سپرده های بلند مدت همانند افتتاح حساب سپرده جدید می باشد با این تفاوت که بابت تمدید آن تمبر باطل نمی شود.به عنوان مثال شما که سپرده یک ساله افتتاح نموده اید ،برای یک سال تمدید می شود و در صورت افتتاح سپرده دو ساله هر دو سال یکبار و برای مدت دو سال قابل تمدید می باشد.
در صورت تمدید هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ،سپرده مذکور بعنوان سپرده جدید تلقی می شود.
با افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه گذاری بلند مدت، مشتریان محترم بانک از مزایای ذیل بهره مند خواهند گردید:
1- انتقال سپرده از یک شعبه به شعبه دیگر (برای یک مرتبه)
2- استفاده از اوراق سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه تسهیلات
3- انتقال سپرده به غیر (پدر، مادر، همسر و فرزندان)‌
4- برداشت قسمتی از سپرده در هر زمان  به درخواست مشتری (بدون ابطال سپرده و تغییر در نرخ سود باقییمانده سپرده)

خواندن 3486 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « بانک سامان بانک توسعه صادرات »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه