بانک نمونه

bnr
             

د02242020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو ريالي بانک کشاورزي

بانک کشاورزي

alt

شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.
حداقل سن : 18 سال
نکته : افتتاح حساب براي اشخاص محجور و زير 18 سال توسط ولي قهري و يا قيم قانوني وي صورت مي گيرد.
مدارك لازم براي گشايش انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري :
الف : اشخاص حقيقي

 • ارائه اصل شناسنامه و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي
 • تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

ب : اشخاص حقوقي

 • ارائه معرفي نامه از شركت يا موسسه ذي ربط
 • ارائه اصل شناسنامه(دارندگان حق امضاء) و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي
 • ارائه اصل و يك نسخه تصوير از اساسنامه شركت يا موسسه
 • ارائه اصل ويكبرگ تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
 • تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب : پنجاه هزار ريال
نحوه استفاده از حساب :

 • حضور دارنده حساب در شعبه
 • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه گذاري
 • امضاء اسناد دريافت وپرداخت وجه
 • دريافت وپرداخت وجه حسب مورد و نياز

ويژگي هاي عمومي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

 • تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
 • معاف ازهرگونه ماليات 
 • عدم دريافت هزينه بابت افتتاح ويا نگهداري حساب
 • قابليت تقسيم پذيربودن سپرده ها (بلند مدت 1 الي 5 ساله ) به مبالغ جزئي تر، به منظور امكان برداشت ازحساب بدون كاهش سود در مانده حساب
 • قابليت واگذاري به سايراشخاص ( حقيقي يا حقوقي )

هدف:

 • تسهيل در امر خدمات رساني به مشتريان براساس اصل « مشتري مداري »
 • جمع آوري و نگهداري وجوه مشترياني كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند.
 • بكارگيري وجوه جمع آوري شده در بخشهاي مختلف كشاورزي و خدماتي و توسعه كشاورزي
 • تامين و تجهيز منابع مالي بانك در جهت اهداف اقتصادي كشور
 • سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت)

  سپرده سرمايه گذاري مدت دار ( کوتاه مدت وبلندمدت) به سپرده هايي اتلاق مي شود كه به بانك سپرده مي شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقيه وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي (اعطاي تسهيلات ) بكار مي گيرد.
  نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي(از يك ماه تا كمتر از 3 ماه )   6درصد ،(شش درصد)
  نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه           8درصد    (هشت درصد)
  نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و كمتر از 12 ماه         11درصد      (يازده درصد)

  1.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار يكساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، يك سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر      14 درصد (چهارده درصد) است.
  2.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار دو ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، دو سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر       5/14درصد (چهارده  و نيم درصد) است.
  3.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار سه ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، سه سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر      15 درصد(پانزده درصد) است.
  4.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار چهار ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، چهار سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر     16 درصد (شانزده درصد)است.
  5. حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار پنج ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، پنج سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر        17 درصد(هفده درصد) است.

  سپرده قابل تقسيم و قابل انتقال

  سپرده قابل تقسيم وقابل انتقال به منظورانعطاف پذيري هرچه بيشتردرحسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت داريك الي پنج ساله درنظرگرفته شده است.
  الف : سپرده قابل تقسيم
  سپرده قابل تقسيم براي دارندگان حساب سپرده مدت داري است كه احتمال مي دهند در طول دوره از حساب خود مبالغي برداشت كنند و ضمناًنمي خواهند لطمه اي به ميزان سود سپرده شان وارد آيد.
  ويژگيهاي سپرده قابل تقسيم :

  • با تكميل يك برگ كارت مخصوص افتتاح حساب سپرده قابل تقسيم و واريز مبلغ لازم ، امكان استفاده از مزاياي آن ميسر مي شود.
  • مبلغ سپرده به ضرايبي از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسيم مي شود. در صورت برداشت هر مبلغ از اين حساب، به ميزان مضربي از ضرايب تعيين شده از حساب سپرده قابل تقسيم كسر، و باقيمانده آن به عنوان مستند حساب باقي مي ماند تا ازسود سپرده مدت دار بهره مند شود.

  ب: سپرده قابل انتقال
  حساب سپرده قابل انتقال حساب سپرده مدت داري است كه در صورت درخواست صاحب حساب به شخص ديگري انتقال مي يابد. به اين معني كه دارنده حساب اگرتقاضاي دريافت كل مبلغ سپرده را داشته باشد و از طرفي نخواهد كاهش و يا تغييري در ميزان سود او به عمل آيد براساس تقاضاي دارندهحساب، انتقال سپرده به شخص ثالث صورت مي پذيرد. در اين حالت با امضاي يك قرارداد و توافق نامه داخلي بين بانك و مشتري و شخص ثالث, انتقال سپرده به راحتي امكان پذير است.
  ويژگي هاي سپرده قابل انتقال :

  • مبلغ سپرده و امتيازات آن قابل واگذاري به غير است .
  • نيازي به دريافت و پرداخت وجه (نقل و انتقال وجه ) براي انتقال به غير نيست.
  • امكان استفاده از اين امتياز با توافق سپرده گذار و شخص ثالث ميسر خواهد بود.
  • انتقال سپرده با استفاده از فرمهاي مخصوصي كه به اين منظور تهيه گرديده، امكان پذير است.
  • هيچگونه كارمزد و يا كاهش نرخ سود از سوي بانك بابت انتقال سپرده اعمال نمي شود.
خواندن 2386 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: بانک سرمايه »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه